W tym roku mija 400 lat od śmierci Gerharda Hendrika, autora większości dzieł rzeźbiarskich w Oleśnicy
15.12.2015 r.

Gerhard Hendrik (1559-1615) był jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy nowożytnych Europy środkowo-wschodniej. Urodził się w Amsterdamie, wykształcił się u boku swojego ojca w ojczyźnie, odbył podróże artystyczne po terenie Niemiec, Francji i Włoch. Pracował w Kilonii i Gdańsku, ostatnie 30 lat swojego życia (od 1585 r.) spędził we Wrocławiu. Tam stworzył jeden z największych warsztatów rzeźbiarskich i wykonał liczne dzieła rzeźbiarskie dla patrycjuszy i biskupów. Hendrik był autorem także bogatego wystroju i wyposażenia Kościoła PW. Trójcy Świętej w Żórawinie koło Wrocławia oraz najokazalszego monumentu nagrobnego w naszej części Europy - pomnika Marszałka Melchiora von Redern we Frydlandzie (Czechy). O tym, że Gerard Hendrik był nadwornym rzeźbiarzem księcia Karola II Podiebrada dowiedzieliśmy się z książki Piotra Oszczanowskiego "Złoty medalion oprawiony czterema Diamentami" wydanej w 2012 r., W niej autor wręcz pisze, że "wyjątkowy związek połączył go z Oleśnicą", bowiem trwał w latach 1603-1614 r. Przypomnę w skrócie podstawowe dzieła.

W 1603 r. wykonuje rzeźbiarską dekorację portalu przedbramia zamku oleśnickiego, z herbami Karola II Podiebrada i jego dwóch żon.


Dekoracja rzeźbiarska portalu przedbramia

Być może także w tym okresie wykonuje kartusze herbowe na dziedzińcu zamku.


Płaskorzeźby herbów księcia Karola II, jego drugiej i pierwszej żony, umieszczone w parapecie schodów

W 1605 r. wykonuje dla kościoła św. Jana - ambonę - "jedno z najwartościowszych dzieł sztuki, jakie powstało na Śląsku w czasach nowożytnych".


Ambona z bazyliki mniejszej. Zdjęcia ogólne nie oddają jej piękna.

Później wraz z remontami Ratusza i 4. bram miejskich wykonuje dla księcia jego "stemple" - płaskorzeźby kamienne z herbami księstwa ziębicko-oleśnickiego, niekiedy z jedną żoną, czasem z dwoma, a niekiedy z płaskorzeźbami obu żon oddzielnie. Mają one przejezdnym, burmistrzowi, rajcom i mieszkańcom pokazać kto rządzi w księstwie i majestat Karola II. Zapewne Rada Miasta zleca Hendrikowi wykonanie herbów miasta także wieszanych na bramach, ratuszu i innych budowlach miejskich. Część z wymienionych płyt herbowych zachowała się w Ratuszu oleśnickim.


Płaskorzeżba z herbami żon Karola II Podiebrada umieszczona w Ratuszu

Okrągła rocznica śmierci Gerharda Hendrika, rzeźbiarza znanego na Śląsku i w Czechach, a za sprawą Piotra Oszczanowskiego - także w Oleśnicy, mogłaby być okazją do małej uroczystości wspomnieniowej.

Może należałoby stworzyć trasę turystyczną "Śladami dzieł rzeźbiarskich Gerharda Hendrika - nadwornego rzeźbiarza księcia Karola II Podiebrada". Można ją otwierać latem, gdy dostępny do zwiedzania jest kościół św. Jana i w tylko dni robocze, gdy otwarty jest Ratusz. Do samodzielnego pokonywania trasy wymagany byłby 2. stronicowy folder z mapką i krótkim opisem.

Zobacz również http://mn.wroclaw.pl/przewodnik/slaskaXVI-XIXSala4.pdf


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM