Marek Nienałtowski
Dlaczego Informatory Turystyczne i inne wydawnictwa promocyjne są niezgodne z najnowszą monografią Oleśnicy.
Po co ją wydano?

Przypomnę, że w 2006 r. wydano monografię Oleśnicy napisaną przez historyków uniwersyteckich (Mrozowicz W., Wiszewski M. Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność. Atut Wrocław 2006). Niedawno ta monografia została umieszczona w postaci elektronicznej na witrynie UM Oleśnicy. Mimo tego, nikt z piszących teksty promocyjne w Oleśnicy z niej nie korzysta. W 2009 r. ukazały się dwie broszurki z licznymi błędami historycznymi. W 2010 r. ukazało się kilka folderów promocyjnych, również z błędami. Interpelacje w tej sprawie zgłosił radny Wiesław Piechówka. I nic się nie zmieniło. Ukazało się w marcu 2011 r. kolejne wydawnictwo promocyjne z licznym błędami.

W 2009 r. pisałem:

http://www.olesnica.nienaltowski.net/Recenzja_informator_turystyczny.htm

W sprawie Informatora Turystycznego złożył interpelację radny Wiesław Piechówka. Jak wynika z witryny mojaolesnica.pl Burmistrz odpowiedział " To on ma prawo krytykowania innych, a nie inni jego. Jeśli ktoś uważa, że jego prawa zostały naruszone to odsyłam do pana Bruzdewicza - odpowiedział J. Bronś." Czyli w Oleśnicy nie można krytykować autorów tekstów wychodzących z UM Oleśnicy. Wiesław Piechówka nie otrzymał odpowiedzi na swoją interpelację.

W 2010 r pisałem:

http://www.olesnica.nienaltowski.net/folder_bledy.htm

http://www.olesnica.nienaltowski.net/promocja_bledy.htm

http://www.olesnica.nienaltowski.net/pocztowka_700latHerbu.htm

http://www.olesnica.nienaltowski.net/rozne_nazwy_zabytkow.htm

W sprawie wydawnictw z 2010 r. złożył interpelacje radny Wiesław Piechówka. Uzyskał odpowiedź 19.07. 2010 r., którą niżej przedstawiam

Odpowiedź burmistrza na interpelację radnego Wiesława Piechówki
Strona tytułowa Informatora Turystycznego z 2011 r.

Stwierdzenia burmistrza J. Bronsia okazały się bez pokrycia. Nie było żadnego "fachowego dyskursu i racjonalnego dialogu". Wydano w marcu 2011 r. nowy Informator Turystyczny, w którym występują te same błędy, o których już wcześniej pisałem. Okazuje się, że moje krytyczne uwagi, oparte na najnowszej monografii Oleśnicy, nie zostały uwzględnione. Wskazuje to, że w Oleśnicy podejmuje się działania promocyjne niezgodne z racjonalnością i ekonomią. Jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Jak zauważyłem - po mojej krytyce niektóre wydawnictwa wycofano z dystrybucji w Oleśnicy. Czyli wydano niepotrzebnie pieniądze.

Niżej błędy w Informatorze Turystycznym Oleśnicy z 2011 r.

Strona
Treść, opis
Uwagi
Oleśnica - połóżenie i krótka historia
4
"Wówczas istniał już gród obronny, w którym od 1247 r. rezydował kasztelan sprawujący władzę wojskowa i administracyjną"

Nie wiadomo, od kiedy rezydował kasztelan, gdyż jest to tylko data wzmiankowania kasztelana [Cieszęty]. Mógł on, lub inny kasztelan, urzędować już wcześniej. W najnowszej monografii Oleśnicy na str. 22 napisano, że wówczas raczej kasztelan nie miał władzy wojskowej i administracyjnej. "Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Oleśnicy mamy do czynienia z kasztelanami występującymi w funkcji komendanta zamku, nie posiadającego w swoim zarządzie żadnego okręgu administracyjnego, ewentualnie w podobnej funkcji burgrabiego".

Tu i dalej tłumacz na j. angielski poprawiał autora tekstu!!! Dzięki temu w tekście angielskim jest mniej błędów!!!

4
"W 1320 r. Oleśnica została stolicą księstwa..." W najnowszej monografii Oleśnicy na stronie 29/30 napisano "Najpewniej był on [Bolesław oleśnicki] pierwszym księciem rezydującym stale w Oleśnicy..." Z czego można sądzić, że Oleśnica była stolicą księstwa od ok. 1312/1313 r. O tym także napisał tłumacz!!!
6
Od 1647 r. rozpoczął się w księstwie okres panowania niemieckich książąt wirtemberskich" W najnowszej monografii s. 96, napisano, że nastąpiło to w 1649 roku (ożenek nie jest równoznaczny z objęciem księstwa lennego!).
7
"Oleśnica ... od 1884 stała się uposażeniem następcy tronu z dynastii Hohenzollernów, we władaniu której pozostała do 1945 r." Nastąpiło to w 1885 roku i nie trwało do 1945 r. (wg monografii Oleśnicy s. 120.). Wg mnie Oleśnica nie była uposażeniem, a tylko zamek i niektóre działki, budowle w Oleśnicy (czyli elementy wchodzące w skład lenna tronowego, znajdujące się w Oleśnicy). Literatura wymienia jakie zamki, ziemie, budowle itp. z byłego księstwa oleśnickiego, wchodzą w skład lenna tronowego, będącego uposażeniem następcy tronu. Nie wymieniono przy tym Oleśnicy jako miasta (także i Bierutowa).
7
"W XVII i XVIII w miasto było ośrodkiem rzemieślniczym, przede wszystkim w branży skórzanej a następnie meblarskiej." W monografii Oleśnicy na str. 115 napisano, że wówczas w mieście przeważali sukiennicy i obuwnicy (rzemiosła skórzane). O meblarzach nie wspomniano.
8
Wyzwolenie Oleśnicy 25 stycznia 1945 r. to początek nowego okresu w dziejach miasta. Nie zniszczone działaniami wojennymi miasto powróciło w granice państwa polskiego. Legło w gruzach dopiero na skutek pożarów wzniecanych przez okupujące go wojska radzieckie. A dzieła zniszczenia dopełnił wielki pożar w maju 1945 r., który spustoszył zabytkowy zespół staromiejski w ok. 80%

Wg Niemców i Rosjan trwały ciężkie walki o miasto i ono po tym pozostało "nie zniszczone działaniami wojennymi"? Przeczy temu chociażby zdjęcie lotnicze Oleśnicy z 1 lutego 1945 r. Informator Turystyczny powinien podawać fakty historyczne, a nie służyć propagandzie.

 

Zamek
9
W 1312 r. [...] książę Bolesław głogowski tworzy księstwo oleśnickie ze stolicą w Namysłowie" 0k. 1312/1313 r. Książe Bolesław i Konrad podzielili swoje terytorium, Oleśnicę otrzymał Bolesław. Monografia Oleśnicy s. 29. Tym bardziej, że w następnym zdaniu napisano w Informatorze "Konrad namysłowski".
10-11
"Z okresu gotyckiego zachowały się dwa zabytki wystroju rzeźbiarskiego. Pierwszy to kamienna figura tarczownika i płaskorzeźba herbowa ponad bramą na dziedziniec". Ta płaskorzeźba herbowa powstała w 1900-1906 r., a nie w średniowieczu. Jest to także napisane w mojej książęczce o zamku. Dlaczego korzystano ze starej literatury, a pominięto nową? A tłumacz tekstu na j. angielski pominął płaskorzeźbę herbową!!! !
11
"... dobudowano wykusz od strony zachodniej" W oparciu o uzyskane ponad dwa lata temu plany zamku z XVIII wieku wynika, że tych wykuszy musiało być przynajmniej 3-4. Opisano to na olesnica.org.
11
"... a po 1617 r. okresowo używały go wdowy książęce." Pojawienie się tej daty jest wynikiem moich poszukiwań historycznych - jest to bezprawne użycie efektów mojej pracy. Należało podać źródło.
12
"Balustradę zdobi osiem kamiennych lwów trzymających tarcze herbowe Podiebradów i księstwa ziębicko-oleśnickiego oraz ..." Pierwsze zdjęcia wszystkich herbów pojawiły się na mojej stronie. Zapis wyjaśniający, jakie tarcze herbowe trzymają lwy, pojawił się dzięki moim ustaleniom - jest to bezprawne użycie efektów mojej pracy. Należało podać źródło.
11
"... a po bokach dwie tarcze herbowe księstwa ziębicko-oleśnickiego" Żaden z nich nie jest herbem księstwa ziębicko-oleśnickiego. Jest tam tarcza księstwa, być może, głogowsko-żagańskiego z herbem Podiebradów - co utrudnia rozpoznanie. Drugi z nich jest herbem księstwa ziębickiego. Od dawna ta informacja jest na stronie olesnica.org
A tłumacz napisał prawidłowo!!!
13
"Powiększono okna na drugim piętrze skrzydła wschodniego" Dotychczas pisano, że to dotyczyło I piętra. Odkryłem, że to dotyczyło II piętra. Jest to bezprawne użycie efektów mojej pracy. Należało podać źródło. W tym czasie w zamku wykonywano także inne ważniejsze przebudowy - dlaczego napisano o błahych sprawach, a pominięto ważne. Ich opis jest na mojej stronie.
13
"...ufundowany przez stany mieszczańskie księstwa oleśnickiego.." Nie było stanów mieszczańskich (liczba mnoga). Pomnik został ufundowany przez stany oleśnickie, w skład którego wchodził także stan mieszczański i inne stany. Zamiast "murarza" należało podać nazwisko projektanta pomnika. Jest to mankament w opisie pomnika, ze szkodą dla promocji Oleśnicy. A tłumacz dodał nazwisko projektanta!!!
13
"...Karol Chrystian Erdman." Nie powinno być literówek w imionach (nazwiskach) książąt oleśnickich - poprawnie Erdmann.
A tłumacz nie popełnił błędu!!!
13
"... książęta z dynastii brunszwickiej, którzy panowali do 1844 r." Panowali do 1884 r. Ten błąd maszynistki znalazł się w książce M. Starzewskiej i potem przez 40 lat "żył" powtarzany w różnych publikacjach. Widać, że dalej funkcjonuje. A w najnowszej monografii podano prawidłową datę - s.120.
14
W okresie rządów faszystowskich w Niemczech mieściła się w zamku szkoła SS i archiwum Fabryki samolotów Heinkel Okres rządów faszystowskich trwał od 1933 r. Chyba chodzi o okres 1939-1945? Istnienia szkoły literatura nie potwierdza. W zamku do 1945 r. przebywa okresowo rodzina b. następcy tronu. W tym czasie (1941 r.) w zamku żeni się syn b. następcy tronu. Jeszcze 21 stycznia 1945 r. w zamku przebywała księżniczka Cecylia i prosiła dowódcę 269 dyw. o przydzielenie samochodów do wywiezienia cennych rzeczy, co uczynił. Napisano o tym na olesnica. org.
Bazylika Mniejsza
15
W drugiej połowie XIV w. kościół został powiększony i podwyższony Działo się to o wiek później, data rozpoczęcia prac jest znana - ok. 1465, zakończenie ok. 1469 roku. Jest to opisane na olesnica.org
15
Na przełomie XV/XVI w przebudowano nawę północną - wzniesiono kaplicę i kruchtę. Ok. 1500-1510 r. przy nawie północnej dobudowano kaplice (liczba mnoga. Wg planu kościoła było ich wtedy 3). Także (oprócz kruchty) wzniesiono przybudówkę zakrystii. Napisano o tym na olesnica.org. Tłumacz poprawił ten tekst na prawidłowy!!!
16
"Kościół został odbudowany w latach 1906-1908 pod kierunkiem inspektora budowlanego Koechlera" Kościół został odbudowany w latach 1907-1910 (zakończono dokładnie 12 maja) - Na wiosnę 1908 r. zmarł inspektor Koechler i jego funkcję przejął inspektor Stoessel. Napisano o tym na oleśnica.org. Tłumacz w tekście angielskim podał prawidłowe daty!
16
"... zniszczone zostały wszystkie szyby" Nie wszystkie - zachowały się bez uszkodzeń najważniejsze z nich - wielkie witraże przy prezbiterium. Zapewne zachowało się dużo innych mniejszych szyb, skoro tak duże nie wypadły. Wiele szyb wyjmowano, aby oszklić szpitale i pomieszczenia jenieckie.
Rynek
18
"odchodziło od niego 11 ulic..." Było ich 12. Przez pomyłkę tak napisali autorzy w "papierowej" monografii Oleśnicy. Potem w elektronicznej wersji na witrynie UM Oleśnicy - poprawili na 12.
I to samo napisał tłumacz!
19
"[Ratusz] spłonął w maju 1945 r..." Wspomnienia francuskiego jeńca - nic nie wspomina o śladach "świeżego pożaru" trwającego w maju przez kilka dni (przybył do Oleśnicy 10 maja 1945 r.). Inni poważni mieszkańcy Oleśnicy, również tego nie potwierdzają. Twierdzi się, z Ratusz został zniszczony w lutym z nalotu niemieckiego. Potwierdzają to byli niemieccy mieszkańcy Oleśnicy.
20
"Rzeźbę uskrzydlonej, trzymającej laurowy wieniec... Może ktoś z promotorów wspomni co trzyma anioł w drugiej ręce, bo to też jest ważne dla symboliki pomnika.
Kościół Zbawiciela
21
"W 1945 r. kościół uległ częściowemu zniszczeniu" Prof. M. Przyłęcki - Wojewódzki Konserwator Zabytków pisał o jedynie o częściowych uszkodzeniach (jest znaczna różnica w znaczeniu pojęć uszkodzenie, a zniszczenie). Więcej szkód spwodowała wieloletnia dewastacja kościoła, pozostającego do 1960 r. bez opieki.
Kościół Świętej Trójcy
22
Wspomina się o kościelnym Johanie Winterze Jan Józef Winter był Królewskim Poczmistrzem, człowiekiem majętnym, właścicielem sąsiedniego piętrowego domu. On znacznie przyczynił się do powstania kościoła, ale w roku rozpoczęcia jego budowy - zmarł - czy był kościelnym?
22
"Prace wykończeniowe trwały do 1748 r. ..." W 1748 wymalowano wnętrze kościoła, ale prace dalej trwały, gdyż w latach 1750-1755 był malowany iluzjonistyczny ołtarz główny.
22
W maju 1945 r. kościół spłonął Na zdjęciu lotniczym Oleśnicy z 1 lutego 1945 r. widoczna jest dobrze, spalona boczna sala kościoła wybudowana po 1935 r. W swoich wspomnieniach Antoni Kokot podaje, że przechodził 26 stycznia 1945 r. obok palącego się kościoła Św. Trójcy
Połączone kościoły NMP i św. Jerzego
23-24
"W 1505 r. Biskup wrocławski Jan Turzo przyłączył kościół i klasztor Benedyktynów..." W 1505 r. biskupem wrocławskim był Jan IV Roth i to on był związany z tymi czynnościami. Monografia Oleśnicy s. 46. Ta sama błędna informacja jest na tablicy, zawieszonej przez UM na kościele. Tam wiele innych znaczących błędów. Tłumacz w tekście angielskim podał prawidłowe nazwisko biskupa!
24
"... zdobiąc jej ściany dekoracją sgraffitową, która zachowała się do dziś" Dekoracja ta ulegała zmianom np. w 1933 roku (zdjęcia w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu) i kolejno podczas remontu ok. 1968-1970 r.
24
W maju 1945 r. kościól spłonął wraz z wyposażeniem. W cyklu arykułów zamieszczonych w Panoramie Oleśnickiej przez Stanisawa Kokota, przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy - napisano, że kościól NMP i Św. Jerzego został spalony w styczniu 1945 r. Ze zdjęcia lotniczego nie potrafię tego ocenić.
Dom Wdów
25
"Dom ten służył wdowom i ich rodzinom po zmarłych pastorach..." Dom ten służył wdowom po pastorach i nauczycielach. Nie wspominano, aby prawo zamieszkiwania miały także rodziny (istnienie rodziny utrudniało zamieszkanie w domu wdowim). Tłumacz w tekście angielskim uzupełnił tekst o nauczycielach!
25
"W XIX w. nadbudowano drugie piętro, a dach został podniesiony" Około 1910 r. (nie w XIX w.) wykonano dach mansardowy i tam urządzono dodatkowe pokoje. Pokazano to na olesnica.org.
25
"W maju 1945 r. Dom Wdów spłonął"

Spłonął w styczniu 1945 r. Widać to doskonale na Na zdjęciu lotniczym z 1.02.1945 r.

Mury obronne
27-28 "W 1634 r. (...) rozebrano górne partie murów" W monografii Oleśnicy s.131, napisano, że to nastąpiło w ostatnim roku (1648) wojny trzydziestoletniej.
28
"... bramy zostały rozebrane w 2 połowie XIX w." Jest znana dokładna data rozebrania trzech wież - 1868 r. Po co używać daty przybliżonej.
28
"Wieża bramy w 1959 r. otrzymała stożkowy hełm" To nie jest stożkowy hełm. A na dużych tablicach informacyjnych podano datę 1859. Na tych tablicach wiele podstawowych błędów z historii miasta!!!!

Wnioski i uwagi

Każdy publikacja miejska wydana w ostatnich latach ma podstawowe błędy w opisie historycznym miasta i jego zbytków. Jest to pseudopromocja Oleśnicy.

Moje powyższe uwagi dotyczą Informatora 2011 r. Ale większość tego tekstu skopiowałem z moich uwag do Informatora z 2009 r. Dziwię się, że pisząc nowy Informator - nie zechciano uwzględnić wcześniejszych moich uwag. Być może zrobiono to celowo, aby wykazać, że mogę sobie pisać, a władza i tak zrobi co będzie chciała.

Prawdopodobnie z powodu mojej pisaniny nic się nie zmieni. Zostały wydane pieniądze UE i jakieś miejskie, czyli nasze. Za rok - dwa napiszą kolejny Informator, także z tymi samymi błędami. Nieważne co jest w środku, ważne jest wydawnictwo, którym można się wykazać. Osoby kontrolujące wydawanie unijnych pieniędzy nie wiedzą, że w Oleśnicy wypuszcza się takie buble.

Jest dla mnie zaskoczeniem, że nie wykorzystuje się wiedzy z najnowszej monografii Oleśnicy. Po raz n-ty pytam na swojej stronie - po co ją wydano. Czy tylko na wybory?

Okazało się, że tłumacz na j. angielski poprawiał błędy w polskim tekscie - dzięki temu w angielskim tekście jest znacznie mniej błędów!!! Dlaczego nie wymieniono nazwiska tłumacza?

W tym i poprzednim Informatorze Turystycznym umieszczono zdjęcia, pod którymi znajdują się nazwiska ich autorów. Natomiast nie ma żadnej informacji skąd zaczerpnięto teksty zamieszczone w Informatorze. A są one przepisane z różnych źródeł. Np. widziałem tam zdania dosłownie przepisane z prac prof. Mirosława Przyłęckiego. Okazało się, że ktoś za przyzwoleniem UM Oleśnicy przypisał sobie autorstwo tekstów innych autorów. Takie działanie ma znaną popularną nazwę.

Dlaczego znane są nazwiska autorów zdjęć, a nazwisko "autora" tekstu Informatora jest tajemnicą?


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI