W tym roku mija 400 lat od śmierci Gerharda Hendrika, autora większości dzieł rzeźbiarskich w Oleśnicy
15.12.2015 r.

Gerhard Hendrik (1559-1615) był jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy nowożytnych Europy środkowo-wschodniej. Urodził się w Amsterdamie, wykształcił się u boku swojego ojca w ojczyźnie, odbył podróże artystyczne po terenie Niemiec, Francji i Włoch. Pracował w Kilonii i Gdańsku, ostatnie 30 lat swojego życia (od 1587 r.) spędził we Wrocławiu. Tam założył jeden z największych warsztatów rzeźbiarskich i wykonał liczne dzieła rzeżbiarskie dla patrycjuszy i biskupów. Hendrik był autorem także bogatego wystroju i wyposażenia Kościoła PW. Trójcy Świętej w Żorawinie koło Wrocławia oraz najokazalszego monumentu nagrobnego w naszej części Europy - pomnika Marszałka Melchiora von Redern we Frydlandzie (Czechy). O tym, że Gerard Hendrik był nadwornym rzeźbiarzem księcia Karola II Podiebrada dowiedzieliśmy się z książki dra Piotra Oszczanowskiego "Złoty medalion oprawiony czterema Diamentami" wydaną w 2012 r., W niej autor wręcz pisze, że "wyjątkowy związek połączył go z Oleśnicą" bowiem trwał od 1603-1614 r. Przypomnę w skrócie podstawowe dzieła:

W 1603 r. wykonuje rzeźbiarską dekorację portalu przedbramia zamku oleśnickiego, z herbami Karola II Podiebrada i jego dwóch żon.


Dekoracja rzeźbiarska portalu przedbramia

Być może także w tym okresie wykonuje kartusze herbowe na dziedzińcu zamku.


Płaskorzeźby herbów księcia Karola II, jego drugiej i pierwszej żony, umieszczone w parapecie schodów po 1608 r.

W 1605 r. wykonuje dla kościoła św. Jana - ambonę - "jedno z najwartościowszych dzieł sztuki, jakie powstało na Śląsku w czasach nowożytnych".


Ambona z bazyliki mniejszej. Zdjęcia ogólne nie oddają jej piękna.

Później wraz z remontami Ratusza i 4. bram miejskich wykonuje dla księcia jego "stemple" - płaskorzeźby z herbami księstwa ziębicko-oleśnickiego, niekiedy z jedną żoną, czasem z dwoma, a niekiedy z płaskorzeźbami obu żon oddzielnie. Mają one przejezdnym, burmistrzowi, rajcom i mieszkańcom pokazać kto rządzi w księstwie i majestat Karola II. Zapewne Rada Miasta zleca Hendrikowi wykonanie herbów miasta także montowanych na bramach, ratuszu i innych budowlach miejskich. Zapewne z pracowni Hendricha wychodzą również niewielkie epitafia dla mieszczan oleśnickich, z których jedno zachowało się na murze bazyliki mniejszej w Oleśnicy.


Płaskorzeżba z herbami żon Karola II Podiebrada umieszczona w Ratuszu

Okrągła rocznica śmierci Gerharda Hendrika, rzeźbiarza znanego na Ślasku i w Czechach, a za sprawą Piotra Oszczanowskiego - także w Oleśnicy, mogłaby być okazją do małej uoczystości wspomnieniowej.

Opracowano na podstawie książki Piotra Oszczanowskiego


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM