Herby w Oleśnicy

Tutaj będą przedstawione herby książęce i rzadkie (niestety) herby szlachty czeskiej (słowackiej, morawskiej ?), niemieckiej i polskiej - umieszczone w zamku, kościołach, ratuszu i innych miejscach (pominięto wcześniej opisane herby miasta oraz księstwa oleśnickiego z okresu do 1492 r.). Będzie się dążyć do identyfikacji każdego herbu a niekiedy i jego opisania (blazonowania).

Herby z zamku książecego

Zamek książąt oleśnickich osiągnął swoją świetność za panowania Podiebradów i dlatego głównie herby tego rodu oraz rodów skoligaconych zostały w nim umieszczone. Herby te widnieją na ścianach dziedzińca zamku, ścianie zewnętrznej zamku, bramach, wieży widokowej i we wnętrzu zamku (w formie intarsji). Herb księstwa oleśnickiego umieszczony w podstawie wieży został opisany wcześniej. Pozostałe herby pochodzą z okresu Podiebradów, Würtembergów, Welfów (Brunszwików). W oparciu o ich wczesniejsze herby (księstw) i dołączony herb księstwa oleśnickiego powstały herby księstw ziębicko-oleśnickiego, würtembersko-oleśnickiego i brunszwicko-oleśnickiego. Niekiedy stosuje sie określenie - herb (książęcy) Podiebradów ziębicko-oleśnickich, herb Würtembergów oleśnickich, herb Brunszwików oleśnickich.

Herby z kościoła zamkowego (Bazyliki mniejszej)

Zgodnie ze zwyczajem, kollatorzy (fundatorzy i darczyńcy) kościoła byli uhonorowani umieszczeniem herbów rodowych. Często herby były umieszczane na zwornikach sklepieniowych, wspornikach naw kościelnych, konsolach empor oraz tych elementów, które ród fundował (np. ambony, chóry, prospekty organowe). Herby głównych fundatorów, w rozwiniętej postaci (z klejnotami) umieszczano często obok ołtarza głownego.

W kościele zamkowym - obecnie Bazylice mniejszej, herby te dzięki poszanowaniu historii i zapobiegliowości proboszczów a szczególnie ks. kanonika Władysława Ozimka i kunsztowi konserwatora zabytków Wiesława Piechówki występują w postaci, w jakiej były wykonane w XVII w. My, jako społeczność miasta Oleśnicy możemy być dumni z dbałości o zachowanie pamiątek przeszłości w Bazylice.

Poniżej zostaną opisane herby wystepujące oddzielnie w prezbiterium oraz jako malowidła na konsolach empor, a także ambony.

Herby ze ścian prezbiterium

Herby z ambony

Herby z konsol empor

Herby z prospektu organowego

Herby z nagrobków umieszczonych w kościele zamkowym

Herby z Ratusza

Herby z ksiąg

(jedno z najlepszych przedstawień herbów oleśnickich Podiebradów znajduje się w oleśnickim wydaniu pięcioksięgu Mojżesza w j. hebrajskim z 29 lipca 1530 r. Widoczne są wszystkie istotne szczegóły herbu). W księgach z biblioteki łańcuchowej znajduje się szereg naklejonych exlibrisów darczyńców w postaci herbów (Podiebradów, Würtembergów, Brunszwików) oraz wytłoczenia herbów na okładkach (herb książąt legnicko-brzeskich). Niektóre z ksiąg zawierają większą ilość różnorodnych herbów.


Linki dotycząca heraldyki:

http://www.heraldique-europeenne.org/Principal.htm

http://republika.pl/akromer/herby_szlach.html

www.akromer.republika.pl

http://www.szlachta.org/heraldry.htm

Herby niemieckich miast i ziem (księstw) - http://www.ngw.nl/

Herby niemieckie http://shop.store.yahoo.com/4crests/gerherlin.html

genalogia Podiebradów - http://genealogy.euweb.cz/bohemia/podieb.html

Genealogia Czechów -http://genealogy.euweb.cz

heraldyka Czech - http://members.tripod.com/heraldika_genealogie/

Opis herbów Podiebradów i księstwa ziębickickiego - http://www.lukov.cz/hrad/erb8.htm

Herbarz Gerlego http://www.heraldique-europeenne.org/Armoriaux/Gelre/index.html (na 52 stronie są herby śląskie)

Czeskie mapy - m.in. Śląska z herbami księstw, miast i rodów http://mujweb.atlas.cz/www/mapy/index.htm

http://freepages.history.rootsweb.com/%7Eamateurheralds/coa.html

http://freepages.history.rootsweb.com/%7Eamateurheralds/page_wappenbuchlein.html

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI