Różne, także błędne, nazwy zabytków oleśnickich w materiałach promocyjnych UM
02.09.2010 r.

W jednym miesiącu uzyskałem dwa różne oleśnickie foldery promocyjne i stwierdziłem, że w obu występują różnice w nazwach najważniejszych zabytków. Nawet wewnątrz folderu bywają różnice w nazwach, użytych w tekście i na mapkach. Z analizy kilkunastu wydawnictw z ostatnich lat - widać, że przyczyną tego jest brak redaktora wydawnictw. Dobry redaktor zna m.in. nazwy zabytków, dba o to, aby w kolejnych wydawnictwach były one takie same, a szczególnie nie różniły się w jednym wydawnictwie! Ponadto dobry redaktor zna historię miasta, a jeśli ma wątpliwości - pyta!

Niżej porównam folder promocyjny UM o ogólnym przeznaczeniu, z drugim ([1], [2] z Forum Historii), mającym służyć turystom zwiedzającym zabytki i wydanym także przez UM. Oba wydawnictwa mają mapki z zaznaczonymi zabytkami. Porównam też obie mapki pod względem pokazywania zabytków. Pominę różnice w stosowaniu różnych postaci ikonek zabytków w wydawnictwach, na mapach, tablicach i witrynie internetowej UM.

lp.
Historyczna nazwa zabytku
Nazwa zabytku w tekście lub legendzie mapy
Nazwa zabytku na mapie
Uwagi
Wydawnictwo I
Wydawnictwo II
1.
Zamek oleśnicki, Zamek książęcy, Zamek książąt oleśnickich
(ogólna nazwa)

W trzech ostatnich wydawnictwach umieszczono inne nazwy zamku - najważniejszego zabytku Oleśnicy. Ponadto w niedawno wydanej mapie miasta nazwano go Pałacem książąt Śląskich, w innym wydawnictwie Zamkiem Książęcym.

Należy przyjąć jedną nazwę np. Zamek Książąt Oleśnickich, lub w skrócie Zamek Książęcy, jeśli wiadomo, że publikacja dotyczy Oleśnicy.
Nazwa "Zamek Książąt Śląskich" nie powinna być używana.

2.
Kościół NMP i św. Jerzego
Nazwanie kościoła NMP i św. Jerzego - kościołem św. Jerzego, jest oczywistym błędem, stosowanym szeroko w wydawnictwach i na witrynie UM, a nawet na drogowskazie obok UM.

Należy przyjąć jakąś zasadę stosowania nazw historycznych i obecnych. Może należałoby pisać "Kościół NMP ... (ob. Cerkiew ...)". Nie może być tak, że w legendzie mapy napisano Kościół św. Jerzego, a na mapie widnieje "cerkiew...", która jest w byłym kościele NMP (a nie św. Jerzego!). Pisząc o obecnych czasach może należałoby stosować zapis "Cerkiew ...(dawniej kościół NMP...)"?

Na wycinku mapy napisano Cerkiew Zaśnięcia NMP. Natomiast w spisie zabytków oleśnickich napisano: cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej. Na tablicy poliwęglanowej umieszczonej przez UM przed byłym kościołem NMP i św. Jerzego napisano: prawosławny kościół parafialny p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej. Która nazwa jest właściwa? Kościól NMP pełni funkcje kościelne, natomiast - św. Jerzego nie jest już kościołem. Dlaczego go nazywają kościołem? Dlaczego promotorzy nie ustalą jednej nazwy?

Połączone kościoły NMP i św. Jerzego
 
3.
Kościół Zbawiciela
Kościół Salwatora (dawna synagoga)


W tekście podano jedną nazwę historyczną, a na mapce jest inna i w dodatku niezrozumiała (Zbawiciela ewangelicki). Użyto nazwy kościół Salwatora lub Salvatora, który po polsku nazywa się kościołem Zbawiciela.

W tekście użyto nazwy Kościół Zielonoświątkowy..., a na mapie napisano "św. Zbawiciela" - nie ma takiego świętego. Powinno być kościół Zbawiciela.

Kościół Zielonoświątkowy (dawna synagoga) ... p.w. Salvatora
 
 
1.
Oznakowanie pomników na mapie

Brak oznaczenia
pomników

W tekście wydawnictwa II, wymieniono nazwy pomników, a nie pokazano ich na mapie. A powinny być.
W wydawnictwie I, nie omawiano pomników, a pokazano na mapie. I jest to ważna informacja o Oleśnicy.

2.
Oznakowanie murów obronnych na mapie
Nie pokazano murów

W tekście wydawnictwa II, opisywano mury obronne, a nie pokazano na mapie. A powinny być.
W wydawnictwie I, nie omawiano murów, a pokazano na mapie. I jest to ważna informacja o Oleśnicy.

Nudzi mnie ciągłe pisanie o niskim poziomie edytorskim i historycznym wydawnictw UM oraz witryny UM. Może w końcu promotorzy z UM przyjmą zasadę, że projekt wydawnictwa, przed skierowaniem do drukarni, trafi do kogoś, mającego pojęcie o redagowaniu oraz historii miasta. Znam w Oleśnicy osoby ze znacznym doświadczeniem (!), które łączą w sobie obie umiejętności. Wówczas nie byłoby żadnego z wymienionych niedostatków.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim