tel. 508 48 28 46

Zbigniew Podurgiel

Uprawia rzeźbę w kamieniu, drewnie, malarstwo, rysunek i fotografię. Pracuje cyklami. Swoje prace podpisuje "giel". Zajmuje się również ilustracją tomików wierszy. Od roku 1987 członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Dzięki międzynarodowej sieci mail-art w latach 1982 - 1992 wystawiał w wielu muzeach i prywatnych galeriach (a nawet na poddaszach). Prace jego znajdują się w zbiorach w kraju i poza jego granicami. W wielu miastach jego rzeźbami "zarządzają" dzieci.

Publikował w kilkunastu czasopismach. Współpracował na stałe z Kurierem Oleśnickim, dziennikiem powiatowym "Panorama Oleśnicka", tygodnikiem "Wiadomości Oławskie" i kwartalnikiem "Moda & Styl" zamieszczając rysunki i karykatury. W latach 1979 - 81 brał udział w realizacji placu zabaw dla dzieci (rzeźby w drewnie) przy pl. Zwycięstwa w Oleśnicy. W latach 1988 - 90 już samodzielnie zrealizował plac zabaw (także rzeźby w drewnie) na skwerze przy ul. Daszyńskiego i w 1994 r. w parku przy ul. Żeromskiego w Oleśnicy (niestety, niekonserwowane ulegają szybkiemu niszczeniu). W roku 1997 we Wrocławiu na pl. Srebrnym zrealizował kolejny plac zabaw (noszący nazwę "Ptasi plac zabaw"). W roku 1992 "Wiadomości Oławskie" wydały zestaw jego grafik z widokami Oławy. W roku 1993 Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy wydało jego zestaw grafik z widokami Oleśnicy. Firma Label wydała w 2001 r. serię jego widokówek "Impresje Oleśnickie". Jest także autorem wielu plakatów.

Jest również:

Jego dębowe rzeźby ukrzyżowanego Chrystusa wiszą w oleśnickiej Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Apostoła (poświęcił ją kardynał Henryk Gulbinowicz), także w jednej z kaplic na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu oraz w kościele w Namysłowie. Do ogrodu botanicznego w Zabrzu trafiła jego rzeźba ptaka. Od 2000 roku jego kamienna płaskorzeźba (herbu Oleśnicy) zamontowana jest w trójkątnym przyczółku ryzalitu fasady ratusza w Oleśnicy.

W Oleśnicy mało znana jest piękna rzeźba "Rycerza". Niestety, "Rycerz" pełni straż przed wieżą Bramy Krakowskiej, ale w ... Namysłowie. Jest to celna inicjatywa władz Namysłowa. Jest tam atrakcją turystyczną - turyści fotografują się na jej tle. Znalazła się na wielu widokówkach Namysłowa i stała się już znanym elementem miasta - jego atrakcją. Nawet zdjęcie rzeźby znalazło się w albumie zabytków (!) Namysłowa. Wykonał także projekt brony do bramy miejskiej w Namysłowie. Szkoda, że podobne prace nie zamówiły władze Oleśnicy dla uświetnienia obchodów 750-lecia lokacji Oleśnicy. Zbigniew Podurgiel także specjalizuje się w wykonywaniu rzeźb herbów dla osób prywatnych.

Towarzystwo św. Marka w Sycowie zamówiło rzeźby studni pątniczych, którek patronem jest św. Marek. Na zdjęciu: autor (z lewej), członkowie towarzystwa, sponsorzy i montaż studni we wsi Święty Marek w sierpniu 2003 r. Kolejne pojawiają się sukcesywnie.

W uznaniu zasług dla miasta Zbigniew Podurgiel został wyróżniony przez Panoramę Oleśnicką nagrodą "Złota dziesiątka". Poniżej pokazałem fotomontaż poświęcony temu zdarzeniu, który wykonałem dla Panoramy Oleśnickiej. Rzeczywiste zdjęcie przedstawiało Pana Zbigniewa podczas wręczania burmistrzowi Oleśnicy Janowi Bronsiowi - rzeźby herbu Oleśnicy. Obok jedna z koncepcji przedstawienia twarzy Pana Zbigniewa, która "zawędrowała" na rzeźbę.

Ponadto Pan Zbigniew niezwykle odważnie angażuje się w obronę zabytków, nawet wbrew opiniom konserwatora zabytków i władz miasta. Ostatnio słusznie postulował zachowanie (chociażby małego odcinka) starego XIX wiecznego bruku pokrywającego rynek. Niestety prawdopodobnie przegra (pisane 3.10.2003), straci zamówienia dla miasta i narazi się na krytykę zadowolonych z tego stanu rzeczy, i takich, którzy zawsze przyklasną władzy.

Jednak propozycja Pana Zbigniewa Podurgiela została przyjęta. Władze miasta, po interwencji Generalnego Konserwatora Zabytków, uznały celowość zachowania niewielkiego odcinka starego bruku (pisane 17.11.2003 r.). Niestety, nie udało się obronić zabytkowej kamiennej uliczki z granitowym rynsztokiem.


Rzeźby w kamieniu

Rzeźba postaci św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, wykonanej w piaskowcu do kościoła w Mirkowie - 2021 r.


Przygotowanie materiału

Zarys postaci
Rzeźba gotowa do przewiezienia do kościoła (powiększenie)

 

Krzyż morowy w 2020 r.


To zdjęcie po kilkunastu dniach znalazło się w Gazecie Wrocławskiej jako Zdjęcie Dnia


Krzyż wotywny w Sokołowicach - 2017 r.

Zbigniew Podurgiel od dziesiątków lat wędruje po terenach powiatu oleśnickiego i śledzi stan zabytków. Szczególną uwagę poświęca krzyżom pokutnym i dlatego nie jest dziwne, że Pan Zbigniew wykonał prywatny krzyż wotywny, podobny do innych i wkopał go w Sokołowicach na prywatnym terenie. Pokazany jest niżej:

Krzyż pokutny w Kijowicach
Pozostałości krzyża pokutnego
w Posadowicach
Krzyż wotywny w Sokołowicach. wykonany przez Z. Podurgiela

Półpełna rzeźba św. Michała Archanioła wykonana dla parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia - 2016 r.

Fazy powstawania - biały piaskowiec z Szydłowca
Poświęcenie półpełnej rzeźby archanioła stojącej na postumencie wykonanym z granitu strzegomskiego przed kościołem parafialnym pw. NMP Matki Miłosierdzia

Chrzcielnica wykonana z okazji 1050-lecia chrztu Polski dla parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w Mirkowie 2015/2016

Przygotowanie materiału. Lato 2015 r.

Fazy powstawania
W kościele. 2016 r.

Madonna z Dziecięciem na lwie


Kopia rzeźby Madonny z Dziecięciem na lwie z ok. 1375 r.


Pomnik "Poległym i ofiarom II Wojny Światowej" dla gminy Łęka Opatowska. 01.09.2009 r.

Projekt.
Realizacja.

model w gipsie.
Gotowy metalowy odlew.

Kapliczka kamienna dla wsi Holendry w Gminie Dobroszyce. Lato 2009 r.

Rozpoczęcie rzeźby.
Prace wykończeniowe.
Gotowa rzeźba.
Zbliżenie twarzy.
Poświęcenie rzeźby.
Przemówienie wójta Gminy Dobroszyce
Jana Głowy.

Pomnik siedzącego Jana Pawła II dla Mikorzyna pod Kępnem. Lato 2007.

Poniżej pokazano pomnik jeszcze w trakcie pracy nad nim, w warsztacie artysty na Gęsiej Górce. Pomnik obecnie trafił do komitetu budowy pomnika, gdzie trwają praca nad przygotowaniem odpowiedniego otoczenia dla jego posadowienia. Po uroczystościach odsłonięcia pomnika - pokażę zdjęcia temu poświęcone i usytuowanie pomnika Jana Pawła II przy szkole w Mikorzynie.

Przygotowanie materiału.
Lato 2006 r.

Model twarzy - wiosna 2007
Rozpoczęcie pracy - jesień 2006
Rzeźba z różnych ujęć.
Podpis wieńczący dzieło

Mikorzyn - odsłonięcie pomnika siedzącego Jana Pawła II - 10 czerwca 2008 r. Jedna z nielicznych znanych mi rzeźb, w których twarz Jana Pawła II wiernie oddaje rzeczywistość.

Przez dłuższy czas Komitet Budowy Pomnika przygotowywał otoczenie usytuowania pomnika i zbierał pieniądze na ten cel. Do 10 czerwca 2008 udało się wykonać wszystkie prace.

Otoczenie pomnika. Jest to miejsce obok szkoły. Każdy może usiąść w zadumie.

Każdy może podejść do Jana Pawła II Słuchającego - porozmawiać, zwierzyć się, a nawet pogłaskać. Jakże ten pomnik różni się od obcego, nienaturalnie wielkiego, patrzącego z góry papieża "oleśnickiego".


Madonna mikorzyńska. 2009 r.

Przygotowanie materiału.
Zarys sylwetki.
Rzeźba madonny.

Po poświęceniu.

Razem - Jan Paweł II i Madonna. Piękne rzeźby Zbigniewa Podurgiela.

Wrzesień 2007. Bolków

Twarz Jana Pawła II z pomnika dla Mikorzyna stała się inspiracją do poprawek twarzy pomnika Papieża dla Bolkowa. Komitet Budowy Pomnika przystał na propozycję artysty i wystawił rusztowanie. Bardziej pogodna twarz Papieża zyskała uznanie Komitetu i mieszkańców miasta.


Pomnik Jana Pawła II dla Bolkowa. Kwiecień 2006 r.

Pomnik na postumencie. Dwa różne ujęcia

Jesień 2005

Herb Oleśnicy. Kamień. Fasada ratusza oleśnickiego. Rok 2000


Rzeźba ptaka do fontanny w Namysłowie. Piaskowiec. Maj 2009 r.

Przygotowanie materiału.
Wywiercenie otworu do wstawienia rury, przez którą wyleci strumień wody.

Ogólna postać ptaka bez szczegółów.
Końcowe prace.
I już leci mu woda z dzioba. Fontanna jest podświetlona.

I już rzeźba ptaka jest na widokówceRzeźby w drewnie

Rzeźby ołtarzowe. Parafia pod wezwaniem św. Brata Alberta w Mirkowie. Wrzesień 2005Ołtarz z rzeźbami, z lewej chrzcielnica wykonana później z okazji 1050-lecia chrztu Polski
dla parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w Mirkowie 2015/2016

Rzeźba IV
Skrzydła aniołów
Rzeźba III

Rzeźba św. Jadwigi dla kościoła w Mirkowie.

Przygotowanie materiału
Rozpoczęcie rzeźbienia. Jesień 2006
Końcowe prace (obok widoczna
rzeźba Jana Pawała II)

Św. Jadwiga na "spacerze"

Przed kapliczką
Na drodze

Szczegóły rzeźby [1], [2], [3], [4], [5]


Rzeźba Jana Pawła II dla kościoła w Mirkowie. 2008 r.

Rozpoczęcie pracy
Ogólna postać bez twarzy
Model twarzy - glina.
Pożegnanie rzeźby - wiosna 2008 r.
   
Ołtarz z rzeźbami aniołów, św. Jadwigi i Jana Pawła II. Poświęcenie rzeźby Jana Pawła II - 15 czerwca 2008 r.

Rzeźba Króla Dawida na zwieńczenie organów w kościele w Mirkowie. 2010 r.


Zaczęło się od drewnianego kloca

Ogólny zarys postaci
Pojawiają się szczegóły
Końcowy efekt, jeszcze przed złoceniem

Dwie rzeźby aniołów, które będą zawieszone nad prospektem organowym w Mirkowie. maj 2012


Wstępnie obrobiony drewniany kloc

Etapy wykonania rzeźby

   
Skrzydła aniołów będą dodatkowo malowane

Jezus Chrystus ukrzyżowany dla kościoła w Mirkowie

Pierwszy etap obróbki rzeźby - wycięcie bryły
Końcowy etap rzeźby, przed złoceniem
Rzeźba Ukrzyżowanego Chrystusa w kruchcie kościoła w Mirkowie

Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego do ołtarza kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Oleśnicy 2018 r.


Pierwszy etap obróbki rzeźby - wycięcie bryły

Końcowy etap pracy nad rzeźbą Chrystusa,
przed umieszczeniem na krzyżu
Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego w ołtarzu.
Poświęcenie ołtarza 11 listopada 2018 r.

Rzeźba dębowa Chystusa ukrzyżowanego dla wrocławskiego Caritasu - Wrocław - kaplica na Ostrowiu TumskimRzeźba dębowa Chrystusa ukrzyżowanego dla Bazyliki Mniejszej w Oleśnicy 1998 r.

Rzeźbę poświęcił Kardynał Henryk Gulbinowicz w 1999 r.


Powiększ (dalej powiększ szczególy)Witacze dla wsi Gminy Dobroszyce


Więcej o witaczach dla wsi Gminy Dobroszyce


Herb drewniany Oleśnicy dla Burmistrza miastaHerb Oleśnicy - forma do wykonania pokryw włazów studzienek eksploatacyjnych

Wykonał projekt klap dla Kępna i Twardogóry


Rzeźba dębowa "Rycerza" dla miasta Namysłowa


I już na widokówce

Rzeźba dębowo-bukowa "One dwie" Oleśnica - Brama WrocławskaRzeźby "ogrodowe"

Zobacz więcej

Rzeźba szczególna - symboliczna - pierwszej Słowianki nad rzeką OlsząRzeźby dębowe na place zabaw dla dzieci. Oleśnica, Wrocław, Bierutów

Zobacz więcej >>>

Rzeźby dębowe na plac zabaw dla dzieci w Dobroszycach. 2008 r.

   Kapliczki

Kapliczka na Gęsiej Górce. 15.10.2006


Poświęcenie
Zimą

Zobacz jak wygląda św. Jadwiga z kapliczki


Studnie pątnicze. Wieś Św. Marek pod Sycowem.
Studnia z 2005 r.

Budowanie i rzeźbienie studni
św. Marka
Studnia św. Marka na szlaku (zakończenie ustawiania przez ekipę)
Studnia św. Jana przed kościołem

Studnia z 2008 r.

Budowanie i rzeźbienie studni św. Łukasza
Prace wykończeniowe
I gotowe. Studnia św. Łukasza na szlaku - 27.04.2008 r.

Studnia z 2009 r.
Czwarta, ostatnia studnia, której patronem jest św. Mateusz.
Fotografie w pracowni i po zamontowaniu, na szlaku pątniczym we wsi Św. Marek.

Przygotowanie materiału
Płaskorzeźba na bocznej ścianie
Anioł

Studnia w pracowni
Studnia św. Mateusza na szlaku pątniczym

Pastele

Architektura Oleśnicy.

Zobacz więcej >>>


Cykl prac nazwany "Pastelowe miasto kobiet"


Wystawa malarska - Znaki przedborskie - Oleśnica 2017
Wystawa malarska - Znaki przedborskie - Syców 2022 [1], [2], [3].


Wystawa malarska i rzeźbiarska Ręce królowej posmarowane smalcemZdjęcia

"Impresje Oleśnicy"

Zobacz więcej >>>

Album Fotograficzny - Oleśnickie Impresje


Widokówki

Niżej pokazano widokówki wydane w 2005 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy.

 
kliknąć, aby powiększyć

Inne widokówki wydawane wcześniej w postaci kompletów (zawierających 8-12 widokówek):
Rysunki zabytków (1993 r.)
Impresje (2001 r.)
Magiczne miejsca
(2002 r.)


Cykl zdjęć - "fotografia artystyczna" 1988 r.


Rysunki historyczne

Zbigniew Pudurgiel miał w Panoramie Oleśnickiej (wydanie piątkowe) swoje "okienko", w którym umieszczał skierowaną głównie do młodzieży rysunkową historię Oleśnicy. Oto jeden z przykładowych rysunków:

Kilka dowolnie wybranych spośród ponad 200 rysunków [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

W 2006 r. artysta zaprotestował przed bezprawnym kopiowaniem swoich zdjęć i rysunków przez burmistrza J. Bronsia i UM

Do początku


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI