Nowości z 2009 roku

 

Data Dział Nowy dodane
01.01.09 Tańczący z pomnikami
+
 
03.01.09 Na przekór nie powieszą prawidłowej flagi
+
 
05.01.09 Budowa i modernizacja skrzydła północnego Zamku książąt oleśnickich
+
 
07.01.09 Listy-polonika z lazaretów oleśnickich z okresu I Wojny Światowej
+
 
08.01.09 Wydawnictwa namysłowskie
+
 
11.01.09 Chorągiew Oleśnicy
+
 
20.01.09 Rozminowanie powiatu oleśnickiego i sycowskiego w 1947 r.
+
 
21.01.09 Może odtworzyć witrażyk herbowy?
+
 
21.01.09 Uzupełniono informację o Gimnazjum Królewskim (m.in. o dokładniejszy opis budynku, plan ogólny terenu szkoły, dokładny plany parteru i pierwszego piętra)  
+
25.01.09 Kolejny raz przemilczano ważną dla historii miasta rocznicę zdobycia Oleśnicy przez Armię Czerwoną. Na stronie internetowej UM na temat tej daty piszą bzdury. Przypomnę nieco prawdy o zniszczeniach miasta w dniu 24/25 stycznia 1945 Więcej o okresie styczeń-maj 1945 r.  
+
01.02.09 Dodałem nowe rysunki herbów księstwa wirtembersko-oleśnickiego
+
+
02.02.09 Warto poznać nową flagę (chorągiew) Województwa Dolnośląskiego
+
 
04.02.09 Pianino księżniczki Cecylii z zamku oleśnickiego?
+
 
06.02.09 Moje uwagi do pisma, zawierającego odpowiedź burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia na interpelację zgłoszoną przez radnego Wiesława Piechówkę
+
 
08.02.09 Projekty rozbudowy kościoła zamkowego Hansa Poelziga
+
 
11.02.09 Wędrówki płyty nagrobnej Jerzego Podiebrada w kościele zamkowym?
+
 
13.02.09 Nowe patriotyczne tablice projektu W. Piechówki w Bazylice Mniejszej
+
 
14.02.09 W dodatky wrocławskim do GW z 14.02.2009 r. ukazały sie wspomnienia pośmiertne o profesorze architektury Ryszardzie Natusiewiczu. Prof. R. Natusiewicz był znawcą Oleśnicy, propagował jej zabytki - był przewidziany do uzyskania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oleśnicy. Na 800 lat Oleśnicy zaprojektował wspólnie z synem znaczki pocztowe. Kilka lat temu w Galerii na pl Zwycięstwa przypomniano Jego rysunki miasta. Kiedyś w Oleśnicy często bywali artyści i naukowcy, byli szanowani i doceniani. Kwitło życie intelektualne. Prace Ryszarda i Marka Natusiewiczów [1], [2], znaczki pocztowe.    
17.02.09 Zagadka herbu Bierutowa używanego przed 1945 r.
+
 
18.02.09 Dodałem nazwiska dwóch nowych prawdopodobnych fundatorów malowideł emporowych w Kościele zamkowym  
+
23.02.09 Zagadkowy piec w Zamku oleśnickim
+
 
27.02.09 Kolejny raz władze Oleśnicy wieszają błędną flagę na budynku Ratusza.
+
 
27.02.09 Zastrzeżenia Komisji Heraldycznej MSWiA do orła Województwa Dolnośląskiego - http://bi.gazeta.pl//im/9/6324/z6324069X.jpg
Orzeł po ewentualnych zmianach. - http://miasta.gazeta.pl/aliasy/mod/super_zoom.jsp?xx=6324463&dx=35751
   
06.03.09 Bazylika Mniejsza, jako muzeum Piastów, Podiebradów i Wirtembergów wymaga szerokiego i głębokiego opisu. Cały czas trwa dodawanie informacji o historii oraz odnowie i rekonstrukcji jej zabytków. Uzupełnianie potrwa jeszcze ok. 2 tygodni.    
08.03.09 Kolejna interpelacja radnego Wiesława Piechówki dotyczy uchybień w ochronie dóbr kultury i dziedzictwa historycznego miasta Oleśnicy. Dobrze, że jest radny, który czytuje Forum Historii Oleśnicy i reaguje na zgłaszane tam problemy.    
10.03.09 Już wiadomo gdzie rozmieszczona była płyta Jerzego Podiebrada przed 1905 r.  
+
11.03.09 Herb Oleśnicy jako punca
+
 
16.03.09 Stół z Zamku książąt oleśnickich
+
 
17.03.09 Umieszczono referat wygłoszony przez Agnieszkę Lisowską na Konferencji Doktorantów Wydziałów Architektury w Szczyrku w marcu 2008 roku. Tytuł referatu Szkoły w krajobrazie miasta na przykładzie szkół neorenesansowych w Oleśnicy. (*.pdf). Wiele nowości i ciekawe spojrzenie architekta.
+
 
18.03.09 Widokówki oleśnickie i bierutowskie ze zdjęciami Stefana Arczyńskiego znanego fofografika
+
 
18.03.09 Konferencja naukowa "800 lat historii Oławy" - Oława 12-13 marca 2009 r. Inne miasta chwalą się swoją historią.    
18.03.09 Zakończono kolejne większe zmiany w opisie historii Bazyliki Mniejszej.  
+
18.09.09 W sześciu książkach wykorzystujących informacje z tej strony - podano moje nazwisko lub link do strony. W książce "Breslau 1945" przepisano, niekiedy dosłownie, duże części tekstu z odsłony Krótka historia walk o Oleśnicę i nie podano tego w bibliografii.    
22.03.09 Do zdjęcia odnalezionego ołtarza z kościoła cmentarnego pw. Św. Trójcy w Bierutowie, dodałem zdjęcie prezbiterium z ołtarzem i dwoma innymi obrazami. Może i obrazy odnajdą się w innych kościołach?  
+
23.03.09 Już wiadomo gdzie była brama stajni zamku oleśnickiego
+
 
26.03.09 Dodano widokówki ze zdjęciami Stefana Arczyńskiego ze zbioru Pawła Szczegodzińskiego  
+
28.03.09 Oleśnicki obraz "Biczowanie"
+
 
30.03.09 Trzeci raz burmistrz Oleśnicy nie spełnił obietnicy danej radnemu w odpowiedzi na Jego interpelacje. Jest to lekceważenie radnych i uchwał Rady Miasta.  
+
30.03.09 Dodałem fotografię wnętrza domu oleśnickiej loży masońskiej  
+
01.04.09 Mój wieloletni przyjaciel - artysta F. Szop, przedstawił czytelnikom strony zabytki Oleśnicy w niekonwencjonalnym ujęciu, bazując na starych widokówkach i aktualnych zdjęciach.
+
 
01.04.09 Obie gazety oleśnickie piszą dzisiaj o interpelacji radnego Wiesława Piechówki. Pełny tekst interpelacji (nr 11) znajduje się na stronie. Szkoda, że radny nie podał więcej przykładów miernego poziomu zawartości witryny UM. Wówczas burmistrz dowiedziałby się prawdy i nie byłby oburzony na interpelacje radnego.
+
 
05.04.09 Zagadka widokówki z Zeppelinem  
+
08.04.09 Powojenne losy drukarni oleśnickiej z ulicy Kościelnej 4. Autor Łukasz Ciamciak
+
 
12.04.09 Patena z kościoła w Zbytowej
+
 
14.04.09 Dodano skan medalu z 1911 r. poświęcony 400-leciu bractwa kurkowego w Oleśnicy. Za dwa lata możemy obchodzić 500-lecie bractwa.  
+
16.04.09 W związku z możliwością uzyskania skanów medali z XIX-XX w. wprowadzono dział Medale XIX-XX wieku
+
 
17.04.09 Zamieszczono odpowiedzi bumistrza na interpelacje nr 8 i 10 radnego Wiesława Piechówki  
+
19.04.09 Nieznany kielich oleśnicki (1719 r.)
+
 
21.04.09 Kielich z kościoła Zbawiciela z 1860 r.
+
 
23.04.09 Ks. prof. Tadeusz Fitych, wspierający tę stronę informacjami o Angelusie Silesiusie, zaprasza Oleśniczan na wystawę
+
 
28.04.09 Nowa książka wydana przez parafię św. Jana Apostoła "Konserwacja Kościołów"
+
 
01.05.09 Wystawa widokówek ze zbioru Marka Górnickiego
+
 
02.05.09 Dzień Flagi w Oleśnicy
+
 
03.05.09 Brudny Pomnik Kombatanta w trakcie obchodów święta 3 Maja
+
 
11.05.09 W Bramie Wrocławskiej trwa wystawa projektów prac zrealizowanych m. in. w Bazylice Mniejszej i kościele Św. Trójcy autorstwa Wiesława Piechówki Każdy, kto ceni obecny stan wystroju obu kościołów powinien zobaczyć jak powstawały projekty ołtarzy, rzeźb, obrazów, tabernakulum, monstrancji, a szczególnie jak powstały płaskorzeźby z pomnika Golgota Wschodu. Wstęp wolny codziennie w godzinach otwarcia Bramy.
+
 
12.05.09 Dodałem skany pierwszych stron najstarszych dzienników oleśnickich.  
+
13.05.09 Najstarsza postać graficzna dużego herbu Oleśnicy. Sprawdziła się teza, że herb miasta zawiera elementy herbu Piastów oleśnickich
+
 
16.05.09 Krypta rodu Kospoth w Brzezince
+
 
18.05.09 Uzupełniono tekst i ilustracje o "Nowej" Synagodze  
+
19.05.09 Dzięki Panu Antoniemu Szydłowskiemu - organmistrzowi, mogła się pojawić odsłona o organach Bazyliki Mniejszej.
+
 
21.05.09 Oleśnicki artysta - rzeźbiarz Zbigniew Podurgiel nie uzyskuje zleceń z Oleśnicy. Cieszy się uznaniem w innych miejscowościach. Przedstawiam dwie kolejne rzeźby - Madonna mikorzyńska i kolejna Studnia pątnicza. Niedługo przedstawię kolejną rzeźbę dla pobliskiego miasta.  
+
22.05.09 Nieznany polonik oleśnicki. W 1855 r. zaczęto drukować w Oleśnicy w drukarni A. Ludwig (ul. Kościelna 4 i 5) Tygodnik Powiatu Ostrzeszowskiego
+
 
24.05.09 Uzyskanie dokładniejszego zdjęcia (autorstwa Wiesława Mazurkiewicza) płyty nagrobnej syna Georga von Abschatz, umożliwiło odczytanie programu heraldycznego na niej umieszczonego.  
+
25.05.09 Kolejna rzeźba Zbigniewa Podurgiela - tym razem dla fontanny w Namysłowie. W planach pomnik dla innej miejscowości. Co się musi stać, aby rzeźbiarz mógł wykonać pracę dla Oleśnicy?
+
 
25.05.09 Pan Mieczysław Rudowicz z Jeleniej Góry przysłał ciekawe zdjęcie spalonej pierzei południowo-zachodniej Rynku. Zwiększa ono naszą wiedzę o powojennej historii budynków z Rynku. Niestety, stosunkowo więcej wiemy o historii tych budynków do 1944 r. niż po 1945 r.  
+
26.05.09 Byłem mocno zaskoczony, że w połowie XIX w. oleśnicki kamieniarz ogłasza się w gazecie oleśnickiej także po polsku. Świadczy to o istnieniu dużej grupy mieszkańców miasta, a szczególnie powiatu, mówiących głównie po polsku. W obu oleśnickich gazetach z tego okresu pojawia się jeszcze wiele polskich nazwisk.
+
 
27.05.09 Marek Włodarczyk przekazał mi skan książki o historii 8. Szkolnego Regimentu Kawalerii z Oleśnicy, stacjonującego w okresie wojny w Oleśnicy i biorącego udział w walkach w obronie miasta 23-24 stycznia 1945 r. Potwierdza się to, o czym wcześniej pisałem w oparciu o wyrywki z tej książki - o miasto trwały walki. Natomiast na stronie UM Oleśnicy, w dziale Historia, w dalszym ciągu figuruje propaganda zamiast historii i dalej historia Oleśnicy zaczyna się od 1945 r. Interpelacja radnego W. Piechówki w tej m.in. sprawie nic nie dała. Dalej władze miasta są zadowolone z ograniczonego zakresu informacji i błędów na stronie UM.    
29.05.09 Patera z 4. eskadronu 8. Regimentu Dragonów z Oleśnicy
+
 
31.05.09 Rozszerzono opis i historię kościoła Zbawiciela  
+
01.06.09 Taki odrażający herb, narysowany bez pojęcia, pełen błędów, wykonany na papierze - mocuje się do boazerii przed każdym posiedzeniem Rady Miasta. Kompletne niechlujstwo władz miasta i brak szacunku do jego historycznych symboli.
+
 
02.06.09 Najbardziej optymistyczne zdjęcie z Dni Oleśnicy. Długa kolejka do zwiedzania Kaplicy grobowej Wirtembergów. Okazuje się, że nie wszyscy oleśniczanie tęsknią tylko do disco-polowych Dni. Są tacy, którzy chcą zwiedzać zabytki oleśnickie z przewodnikiem. Co stało na przeszkodzie w ich udostępnieniu do zwiedzania? Co stoi na przeszkodzie w utworzeniu muzeum oleśnickiego?
+
 
03.06.09 W gazecie "Oleśniczanin" ukazała się informacja o poszukiwaniu nazw parków oleśnickich, które obecnie noszą nazwę "Park przy ul. ...". Mieszkańcy Oleśnicy na każdym kroku natykają się na ślady działalności Konrada I (mury obronne) i szczególnie Karola II. O nadaniu nazwy "Karola II Podiebrada" parkowi przy ul Wały Jagiellońskie pisałem w nowościach 13.09. 2008 r. Byłoby dziwne, gdyby nie nazwać parku nazwiskiem osoby, która go kazała założyć.    
04.06.09 Miłośników historii zapraszam na wystawę "Ślady ... Wspomnienia...", poświęconą pamiątkom kultury żydowskiej w powiecie oleśnickim Oprócz informacji o zwyczajach i życiu Żydów - poznamy dodatkowo (oprócz oleśnickich) ślady po synagodze i kirkucie w Sycowie, synagodze w Bierutowie, kirkutach w Kijowicach i Miłocicach. Program X Powiatowych Prezentacji Kulturalnych    
08.06.09 "Ślady. wspomnienia ." Wystawa poświęcona pamiątkom kultury żydowskiej w powiecie oleśnickim
+
 
11.06.09 Zarys rozwoju poczty w Oleśnicy
+
 
13.06.09 Historia funkcjonowania poczty oleśnickiej w latach 1945 -1988 r.
+
 
16.06.09 Podobieństwo prospektów organowych z dwóch kościołów oleśnickich
+
 
22.06.09 Gdzie znajdowała się Wieża Oławska i jaką funkcję pełniła?
+
 
23.06.09 W 1935 r. rozbudowano kościół Św. Trójcy. Znalazłem w Instytucie Herdera w Marburgu zdjęcia pokazujące jak wyglądało piękne wnętrze przybudówki.  
+
24.06.09 Moi goście, którym pokazuję miasto, nie mogą zrozumieć dlaczego przed wejściem do Ratusza i na podstawie latarni przy Kolumnie Zwycięstwa, wiszą zakrzywione śruby od mocowania tablic (dez)informacyjnych, które spadły (jakoby przez wiatr) w marcu 2008 r. Co to za promocja miasta? O tym pisałem już dwukrotnie. Żadnej reakcji. Czy władzom miasta taki widok nie przeszkadza, gdy wchodzą do Ratusza?  
+
25.06.09 Już wiadomo co wisiało na miejscu płyty nagrobnej Jerzego Podiebrada w Kościele zamkowych pomiędzy 1910-1945r.  
+
27.06.09 Rzeźba oleśnickiego artysty Zbigniewa Podurgiela już jest "lejącą" ozdobą fontanny w parku w Namysłowie. W kolejce następna rzeźba NMP i pomnik poświęcony 70 rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Ale nie dla Oleśnicy. W Oleśnicy 70 rocznica napaści odbędzie się (z udziałem TVP i prasy) pod poniemieckim pomnikiem poświęconym ich zwycięstwu nad Austrią.  
+
28.06.09 Ponowna wizyta dwóch byłych mieszkanców Oels  
+
04.07.09 Smok oleśnicki - w promocji miasta. Czy pomysł znajdzie zwolenników?
+
 
07.07.09 Kolejny wspólny medal Johanna Neidhardta i Samuela Pfahlera. Zagadka intencji powstania
+
 
10.07.09 Wystawa - 11 lipca o godz. 18.00 w sali MOKiS w Oleśnicy odbędzie się otwarcie wystawy akwarel Wiesława Piechówki. Tematem ich jest przyroda wokół Oleśnicy. Także zostaną pokazane inne (olejne) prace artysty np. portrety.    
11.07.09 Zdjęcia z wystawy akwarel W. Piechówki Akwarele umieszczone za szkłem i słaby aparat nie oddają atmosfery akwarel.
+
 
13.07.09 Wspomnienia z działań 4 Brygady Pancernej 2 Armii WP w rejonie Oleśnicy(PDF) Ten ważny tekst przysłał Paweł Szczegodziński. Każdy kto go uważnie przeczyta - zrozumie ważność Oleśnicy jako węzła kolejowego i drogowego, przez który przemieszczało się wiele tysięcy zołnierzy, uzbrojenia, zaopatrzenia itp. Stąd jej silna osłona przeciwlotnicza. Czytelnik także będzie wiedział, że jeszcze 25 marca 1945 r. lotnictwo niemieckie atakowało nocą pozycje jednostek ACz i WP, zapewne także tych przechodzących i stacjonujących w Oleśnicy. Jakie były tego skutki dla miasta?
+
 
14.07.09 Nieco o Wieży Ciśnień w Oleśnicy. Tekst dla członków Forum Historii, którzy 16.07. 2009 wybierają się na zwiedzanie wieży
+
 
18.07.09 Dzwon przewidziany na wieżę ratusza oleśnickiego trafił do kościoła w Kątach Wrocławskich.
+
 
18.07.09 Zagłosuj na Zamek Książąt Oleśnickich  Proszę głosować (za każdym włączeniem komputera !!!), wysoka pozycja może spowodować inne spojrzenie decydentów na zamek, może stworzą muzeum w Pałacu Wdów, może będzie można zwiedzać? Może znajdą się pieniądze na remont? 20. lipca o 9.50 jesteśmy na 11 pozycji. Dodaj głos, może wejdziemy na 10 pozycję. Zróbmy wszysto, aby wejść na 10 pozycję !!!    
20.07.09 Dodano zdjęcia z Wieży ciśnień. Warto zobaczyć, jaki wspaniały obiekt posiadamy w Oleśnicy. Inne zdjęcia z wieży  
+
23.07.09 Nowa postać Nagrody Miasta Oleśnicy
+
 
24.07.09 Już jesteśmy (Zamek książąt oleśnickich) na punktowanym 10 miejscu w plebiscycie na 10 pereł Dolnego Śląska !!! Będzie to największa bezpłatna promocja Oleśnicy i zorganizowana przez sympatyków historii miasta i zamku.    
24.07.09 Oleśnica w Synagodze pod Białym Bocianem
+
 
25.07.09 Zagadki przeróbek budynku Ratusza oleśnickiego lub datowania widokówek
+
 
28.07.09 Tablo rezerwistów z 1909 r., z 4 kompanii 2 Śląskiego Batalionu Strzelców nr 6 z Oleśnicy
+
 
30.07.09 Fotograf oleśnicki Max Bergel
+
 
02.08.09 Nieco zmieniłem historię kościoła Zbawiciela, w szczególności dotyczącej zachodniej przybudówki, dodałem rysunki kościoła z lat 1620-1730.  
+
05.08.09 Hejnał Oleśnicy odtwarzany codziennie jest nieleglany. Nie uwaględnia tego obowiązująca uchwała. W praworządnym mieście najpierw zmienia się uchwałę, a potem podejmuje działania.
+
07.08.09 Polecam przeczytanie artykułu Zdzisław Nowakowskiego Dzieje wsi Gorzesław zawartego w Kwartalniku Powiatu Oleśnickiego nr 2/2009. Są to wyjątki z pracy magisterskiej autora z 1973 r. Wiele ciekawostek natury ogólnej, dotyczącej miejscowości księstwa oleśnickiego i Oleśnicy.
 
08.08.09 Dawny hotel Kaiserhof, obecnie budynek Sanepidu (?)
+
 
09.08.09 Kolejne odkrycia i zagadki zamku książąt oleśnickich
+
 
13.08.09 Grób żołnierza rosyjskiego z 1813 roku jest restaurowany  
+
19.08.09 70 rocznica napaści Niemiec na Polskę pod poniemieckim pomnikiem
+
 
20.08.09 Kolejne wątpliwości odnośnie historii kościoła Zbawiciela. W szczególności - do daty wybudowania kruchty i wieży.  
+
21.08.09 Pani Małgorzata Surma (Marcinkowska) z Miodar powiadomiła mnie, że w ciągu ostatniego miesiąca zawalił się dach w pałacu w Brzezince, a w trakcie ostatniej burzy zapadła się kopuła. Jest to chyba koniec pałacu, związanego z rodem Kospoth`ów, bardzo zasłużonych dla szkolnictwa i kultury oleśnickiej.    
21.08.09 Ciekawy krytyczny list z 1968 r. o sytuacji w zamku oleśnickim. Dopiero w 1975 r. zamek uzyskał dobrego gospodarza. List pochodzi z materiałów ś. p. Stanisława Kokota przekazanych przez wdowę do DŻS. Do listu dołączone były zdjęcia, które trafiły do adresata.
+
 
22.08.09 Dodano projektowane nagłówki dwóch czasopism oleśnickich z drukarni A. Ludwiga  
+
29.08.09 W głosowaniu na Zamek Oleśnicki jesteśmy na 6. miejscu. Prosze o głosowanie, jeszcze tylko 2 dni do zakończenia.    
30.08.09 W związku z ponownym pojawieniem się problemu 11. ulicy wychodzącej z Rynku - przypominam uzupełniony tekst o zaułku. Nowością jest to, że łączył się on przed 1594 r. z ulicą nosząca obecnie nazwę Łużycka.  
+
31.08.09 Recenzja wydawnictwa "Oleśnica. Informator Turystyczny"
+
 
01.09.09 Wyłoniono 10 pereł Dolnego Śląska: twierdza w Kłodzku, zamek w Bolkowie, sanktuarium maryjne w Wambierzycach, kościół św. Jadwigi w Legnickim Polu, wieża widokowa na Wielkiej Sowie (Pieszyce), zamek w Oleśnicy, Fort Donjon w Srebrnej Górze, katedra w Świdnicy, Kościół Pokoju w Jaworze, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Nasz Zamek na 6. miejscu. Pokazaliśmy, że internauci oleśniccy (przy pomocy sympatyków naszego miasta) mogą się zorganizować i walczyć o promocję zabytków oleśnickich oraz o inne sprawy (!). Jest to dobry prognostyk na przyszłość.    
01.09.09 Dalej brudny Pomnik Kombatanta  
+
05.09.09 Uzupełniono informacje o Maxie Bergelu oraz innych fotografach, mających zakład przed nim w budynku przy 3 Maja 29.  
+
08.09.09 Oleśnicki artysta, Zbigniew Podurgiel wykonał kolejne rzeźby "Poległym i ofiarom II Wojny Światowej" dla gminy Łęka Opatowska oraz Kapliczka kamienna dla wsi Holendry w Gminie Dobroszyce. W Oleśnicy nie uzyska żadnego zlecenia.  
+
09.09.09 Kolejne sprawozdanie z renowacji grobu żołnierza rosyjskiego z 1813 r. i jego otoczenia  
+
14.09.09 Gdzie dawniej znajdował się budynek Starostwa oleśnickiego?
+
 
16.09.09 Kiedy rozebrano historyzujące wieże?
+
 
22.09.09 Znaleziona odznaka oleśnickiego męskiego chóru Liedertafer
+
 
24.09.09 Widziałem wydruk komputerowy książki autorstwa znanego historyka sztuki dr Piotra Oszczanowskiego, dotyczącej zabytków Oleśnicy powstałych w okresie Podiebradów. Na ponad 500 stronach i kilkuset ilustracjach nasze miasto będzie pokazane, jako posiadające zabytki klasy europejskiej i tym samym książka stanie się ważnym czynnikiem promocji Oleśnicy. Niestety, od miesięcy leży ona na półce i nie może być wydana ze względu na brak sponsora.    
26.09.09 Rozpoznanie znalezionej odznaki
+
 
26.09.09 Właściciel wydawnictwa Namislavia przysłał mi wydaną ostatnio widokówkę z rzeźbą "ptaka", znajdującą się w Parku "Pod Grzybkiem" w Namysłowie. Przypomnę, że autorem rzeźby jest oleśnicki artysta Zbigniew Podurgiel. W Namysłowie znajduje się także Jego rzeźba "Rycerza" oraz Jego projektu "brona" na Bramie Krakowskiej.
+
 
29.09.09 Holownik "księżniczka Cecylia"
+
 
30.09.09 Na Forum Historii Oleśnicy Adamuss podał ciekawą informację, za Twardogórskim Informatorem Samorządowym nr 7 (100) 2009, o odkryciu krypty. Może ktoś z Twardogóry napisze więcej o tym odkryciu, ważnym dla historii powiatu.    
06.10.09 Jak zwykle - kolejne wydawnictwo UM Oleśnicy z licznymi błędami. "Czeskie czasy w historii Oleśnicy" - krytyczne uwagi.
+
 
07.10.09 Najprawdopodobniej w grobie z 1813 roku w Sokołowicach, leży żołnierz Pułku Kawalergardów Gwardii Jego Cesarskiej Mości Imperatora Wszechrosji Aleksandra I.  
+
09.10.09 Sejmowa 2. Szewc, kuśnierz i czapnik przed swoimi warsztatami ok. 1913 roku.
+
 
09.10.09 Kilka zdjęć z odsłonięcia tablicy na pomniku cmentarnym Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej. Po tej uroczystości ukazał się w TVP3 stronniczy reportaż z tego zdarzenia, krytykujący władze Oleśnicy. Nie zgadzam się z tą opinią i całkowicie popieram podjęte działania oraz treść wystąpienia Burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia i zastępcy burmistrza Piotra Pawłowskiego.  
+
11.10.09 Barbarzyństwo, niezrealizowana kradzież czy nieszczęśliwy przypadek - uszkodzenie zabytkowego kamiennego krzyża w Kijowicach.
+
 
14.10.09 Władze Oleśnicy wzięły udział w odsłonięciu tablicy poświęconej poległym czerwonoarmistom, a poprzez wydawnictwa UM szerzą nienawiść do nich. Przykład ze strony internetowej UM " Czerwonoarmiści zajęli miasto, którego kończąca się właśnie II wojna światowa zniszczyć nie zdołała. Jednakże wkrótce Oleśnica legła w gruzach, zniszczona prawie w 80 proc. na skutek pożarów wzniecanych przez okupujące miasto wojska sowieckie oraz grabieży. W maju wielki pożar spustoszył zabytkowy zespół staromiejski.".
W ostatnio wydanym "Informatorze Turystycznym" napisano: "Nie zniszczone działaniami wojennymi miasto powróciło w granice państwa polskiego. Leglo w gruzach dopiero na skutek pożarów wzniecanych przez okupujące go wojska radzieckie i grabieże. A dzieła zniszczenia dopełnił wielki pożar w maju 1945 r, który spustoszył zabytkowy zespól staromiejski w ok. 80%." Są to zwykłe brednie, nie poparte źródłami, które zatem powtarzają młodzi oleśniczanie, sądząc, że są prawdziwe. Przykład - forum mojaolesnica.pl
   
14.10.09 Dr Robert Heś wyraził zgodę (dziękuję!) na umieszczenie Jego tekstu "Kamienny Krzyż w Kijowicach" na stronie. Czytelnicy będą mogli zapoznać się z najnowszym i najobszerniejszym opracowaniem na temat tego zabytku.
+
 
16.10.09 Kasyno oficerskie 6. batalionu Jegrów i jego przemiany
+
 
21.10.09 Odwach w Ratuszu oleśnickim
+
 
24.10.09 Warto przeczytać - Zeszyty Historyczne nr 20 o zamku sycowskim, wypełnione tekstem autorstwa Aleksandry i Krzysztofa Zielniców (zawartość ok. 30 MB, ładowanie trwa do 1 min).    
30.10.09 Zakończono renowację grobu żołnierza rosyjskiego z 1813 r. i jego otoczenia  
+
04.11.09 Otrzymałem tekst interpelacji radnego Piotra Karaska z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie źle eksponowanego herbu w sali obrad Rady Miasta. Przypomnę, że P. Karasek był jedynym radnym, który zabrał krytyczny głos w 2006 r., gdy ten herb zatwierdzano. Gdyby Go posłuchano mielibyśmy piękny herb i bezbłędną uchwałę. Mamy głupawy herb, narysowany bez pojęcia i głupawą uchwałę. Przypomnę, moje krytyczne uwagi do herbu i uchwały, z którymi zgodziła się Komisja Heraldyczna MSWiA. Burmistrz Oleśnicy nie zamierza zmienić tej uchwały, gdyż tradycja historyczna miasta jest mu obojętna.
+
 
05.11.09 Czytelnik strony (Lc77) poinformował o powstaniu audiobooka „Narrenturm” - Andrzeja Sapkowskiego, wspaniałej dźwiękowej wersji książki - ponad 100 aktorów, muzyka filmowa, efekty specjalne. Akcja pierwszego rozdziału „Narrenturm” dzieje się w Oleśnicy na Rynku, a bohaterowie uczestniczący w tym rozdziale pochodzą m. in. z Bierutowa. Link: http://audioteka.pl/narrenturm,produkt.html    
05.11.09 Co się stało z tajemniczą dokumentacją z Miodar - Sonderkomando 910
+
 
08.11.09 Już wiadomo jak wyglądał zamek w Zbytowej
+
 
09.11.09 Ciekawy medal księcia Sylwiusza Fryderyka z 1677 r.
+
 
16.11.09 Chrystian Winckler - oleśnicki rytownik i wydawca
+
 
22.11.09 Pan dr Piotr Oszczanowski znacznie uzupełnił informacje o Chrystianie Wincklerze  
+
23.11.09 Uzupełniono nowymi zdjęciami historię budynku przy ul. Lwowskiej 25-29 (byłego koszarowca).  
+
29.11.09 Obrączka ptasia z Oels
+
 
08.12.09 Krótkie sprawozdanie z wielomiesięcznej pracy zespołu Wiesława Piechówki przy renowacji wystroju Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu.
+
 
10.12.09 Fajerwerki na medalach Chrystiana Urlyka - księcia na Bierutowie.
+
 
11.12.09 Przez wiele miesięcy trwa żmudne odczytywanie napisów na skanach medali i wiązanie ich z historią Oleśnicy i Bierutowa. Któryś z medali jest związany z Twardogórą, może uda się go rozpoznać.  
+
13.12.09 wg oceny www.stadbrain.com ta strona jest jakoby otwierana średnio ponad 340-360 razy dziennie.
   
15.12.09 "Dolny Śląsk jest regionem zamków i pałaców. I o te nasze perły należy dbać i w nie inwestować. Tak, by były jeszcze piękniejsze i jeszcze bardziej atrakcyjne. Mając tego świadomość, wystąpiliśmy z projektem modernizacji Zamku Piastowskiego. Wierzę, że ta inwestycja przyciągnie do legnickiego obiektu większą ilość turystów oraz poprawi wizerunek miasta - komentuje Marszałek Marek Łapiński". Więcej Na remont zamku w Legnicy pójdzie ponad 9 mln zł. Na zamek oleśnicki nic!
   
16.12.09 W oparciu o informacje potomka twardogórsko-oleśnickiego rodu Andersów - budowniczych organów - uaktualniono informacje o oleśnickiej działalności sklepu muzycznego Andersów  
+
17.12.09 Gdzie się podział kościół NMP
+
 
19.12.09 Uzupełniłem informację o browarze Draesnerów.  
+
20.12.09 Przypomnienie - świąteczna widokówka z 1912 r. Czy podobna tradycja (świąteczna widokówka związana z Oleśnicą) nie może być kontynuowana?    
21.12.09 Kolekcjoner oleśnicki J. K. przekazał zdjęcia dwóch innych butelek z browaru P. Draesnera  
+
22.12.09 Butelka i kolejna zagadka
+
 
25.12.09 Odchodzą osoby współpracujące ze stroną oraz tacy, których szanuję. Dla Nich wprowadziłem odsłonę "Odeszli"    
27.12.09 Ostatecznie wyjaśniło się, że oleśnickie widokówki z Zeppelinem są fotomontażami.  
+
31.12.09 Herb księżnej Bierutowa
+