Nowości wprowadzone w 2005 roku

data
treść
nowość
dodano
21.02.05 Kolejne profanacje herbu Oleśnicy
+
22.02.05 Akt lokacji.
+
25.02.05 Polski herb Angelusa Silesiusa
+
11.03.05 Prace_nad_herbem Oleśnicy
+
13.05.05 Wojsko_w_Oleśnicy
+
16.05.05 Wiele nowych monet, medali i notgeldów oleśnickich
+
18.05.05 Budowniczowie zamku ( B.Niuron , J.Parr, H. Schneider von Lindau , Gerhard Hendrik ) - krótkie informacje
+
30.05.05 Kolejne profanacje flagi Oleśnicy
+
12.05.05 Exlibrisy Helmy Fischer
+
19.06.05 Więcej widokówek i większa rozdzielczość
+
24.06.05 Zetony_gazowe
+
25.06.05 Wolnomularze w Oleśnicy
+
01.07.05 Jednak szkoła rolnicza
+
02.07.05 Identyfikacja domu Loży masońskiej
+
02.07.05 Nowy przykład profanacji herbów na drogowskazach
+
03.07.05 Mało dokładne zdjęcie Oleśnicy z kosmosu , ale widoczne lotnisko
+
05.07.05 Wyłonił się odcinek muru obronnego - tzw. parkan
+
05.07.05 Odcinek muru obronnego z fundamentem filarowo - łękowym
+
08.07.05 Giną cegły (uzupełnienie powyższej informacji)
+
09.07.05 Przed wejściem do Ratusza wisi herb Oleśnicy z innym błędem
+
10.07.05 Sensacyjne wykopaliska przy zamku książęcym
+
11.07.05 Odnaleziony odcinek muru obronnego w pobliżu zamku
+
17.07.05 Rozwiązanie zagadki Bellevue
+
17.07.05 Park zamkowy
+
18.07.05 Odnaleziony obelisk pomnika
+
19.07.05 Średniowieczna kula armatnia
+
19.07.05 Zagadki herbów na ambonie
+
20.07.05 Umieszczono wszystkie zdjęcia z wykopalisk przy murach zamku
+
20.07.05 Ogrodzenia terenu zamku
+
21.07.05 I dentyfikacja końcowego odcinka muru miejskiego przy fosie zamkowej
+
25.07.05 Prof. Antoni Cieszyński
+
29.07.05 Zagadka epitafium z kościoła zamkowego
+
13.08.05 Uzupełniono tekst o Angelusie Silesiusie o dodatkowe oleśnicko-bierutowskie informacje
+
14.08.05 Poszukiwanie programu ideowego w założeniu herbowym występującym w podporach empor w kościele zamkowym
+
22.08.05 Skradziony obraz Powinien wrócić do Kościoła zamkowego !!!
+
23.08.05. Tygrysy walczyły w Oleśnicy. Z archiwów niemieckiej 269 dywizji. piechoty.
+
31.08.05 Kolejny raz na pl. Zwycięstwa powieszono błędnie flagę Oleśnicy. Hańba, ignorancja i brak poszanowania dla wcześniejszych uchwał.
+
2.09.05 Błędny herb Oleśnicy w Chicago !!!
+
5.09.05 Dwie różne flagi Oleśnicy?
+
5.09.05 Miesięczna przerwa w uzupełnianiu strony
5.10.05 Co stare - zlikwidować
+
6.10.05 Bunkry kolejowe
+
9.10.05 Zagadka epitafium z kościoła zamkowego. Rozwiązanie zagadki?
+
11.10.05 Perła Sycowa i Podiebradowie
+
13.10.05 Grafika z głównej strony
+
14.10.05 Plac młodzieży
+
17.10.05 Odbudowa starego miasta - jeden ze starych, ale ciągle aktualnych tematów. Były kiedyś w Oleśnicy sesje popularno-naukowe. Czy czasy wysokiej kultury wrócą? Czy tylko disco-polo i piwo?
+
20.10.05 Kto rozpozna miejsce usytuowania tego domu ?
+
27.10.05 Kolejne znalezisko herbowe w Oleśnicy
+
28.10.05 Wreszcie prawidłowo zawieszona flaga miasta
+
28.10.05 Brama cmentarna z 1823 r.
+
3.11.05 Koniec Galerii
+
4.11.05 . W czasopiśmie internetowym Konflikty zbrojne umieszczono (po zapytaniu o zgodę) rozdział " Oleśnica w czasach książąt oleśnickich " http://www.konflikty.historicus.pl/czytanie_online/nr17/tekst8.html . Pojawi się on także na płytce w czasopiśmie CD-Action. Podano nazwisko autora i nazwę strony. Zdarzają się jednak pojedyncze przypadki kopiowania całych rozdziałów i widokówek (np. o zamku oleśnickim) i umieszczanie na innej stronie z pominięciem podania źródła.
11.11.05 Nowa zagadka na epitafium z kościoła zamkowego.
+
12.11.05. Gustaw Freytag i Karl von Holtei w Oleśnicy
+
13.11.05 Nowe widokówki i nowa zagadka
+
23.11.05 Więcej o obecności Karla von Holtai w Oleśnicy
+
23.11.05 Rozwiązanie zagadki z widokówki?
+
24.11.05 Miejsca różnorodnych rozrywek oleśniczan do początków XX wieku.
+
30.11.05 Ukazała się książka ze zbiorem referatów z sesji naukowej poświęconej Angelusowi Silesiusowi (Wałbrzych 2005). Jest tam m.in. mój referat dotyczący oleśnickiego okresu życia A.S. Na sesji i w książce zaprezentowano herb A.S. opracowany przy moim współudziale. Kilkakrotnie powołano się na adres tej strony internetowej.
+
30.11.05 Wystawa Grupy Poszukiwawczo - Rekonstrukcyjnej " Pro Memoria "
+
8.12.05 Miejsca koncertowe i wystawiania sztuk teatralnych za Wirtembergów i Welfów .
+
9.12.05 Uzupełniono Wojsko w Oleśnicy.
+
13.12.05 Korekta zawartości odsłony "Synagoga"
+
17.12.05 Rozwiązanie zagadki tablicy Karla von Holtai
+
25.12.05 Cmentarz żydowski w Oleśnicy
+
25.12.05 Mostek, głazy i Park miejski
+
27.12.05 Winiety gazet oleśnickich (w opracowaniu).
+
30.12.05 Ponownie błędna historia Oleśnicy.
+