Nowości wprowadzane w 2007 roku

data
treść
nowość
uzupełnienie
09.01.07 Na byłym cmentarzu (obecnie parku) będzie umieszczony obelisk poświęcony dawnym mieszkańcom miasta. Przewwidziano pieniądze w budżecie miasta. Informacja z Panoramy Oleśnickiej  
+
09.01.07 Pomnik Ery Kosmicznej nie zostanie przeniesiony - czyli nie będzie zniszczony.  
+
10.01.07 Nowe widokówki od ks. Tadeusza Farysia z Belgii
+
 
11.01.07 Pojawiła się nowa mapa Oleśnicy, ładnie wydana i uwzględniająca ostatnie zmiany. Dodatkowo umieszczono dokładną, dużą mapkę centrum miasta, powiatu oraz kilka zdjęć (bez podania autora?). Jak zwykle, historia miasta konsultowana z UM zawiera poważne błędy. Dlaczego nie skorzystano z historii miasta zawartej w Monografii ? Po co wydano Monografię (i 70 tys. zł), skoro z niej się nie korzysta?    
13.01.07 Oleśnica staje się od 1868 r. węzłem kolejowym
+
 
18.01.07 Memorandum ks. Tadeusza Farysia w sprawie powołania muzeum w Oleśnicy
+
 
18.01.07 Dodano tekst o egzekwowaniu kar przy pręgierzu oleśnickim, który przysłał Pan Daniel Wojtucki, znawca jurysdykacji karnej na Śląsku. Dziękuję !  
+
20.01.07 Zeppelin nad Oleśnicą
+
 
22.01.07 Kolejny list ks. Tadeusza Farysia w sprawie powołania muzeum w Oleśnicy
+
 
23.01.07 Wróg publiczny
+
 
25.01.07 Uzupełniłem dział Geneza herbu Oleśnicy, który będzie stanowił podstawę pisma do Komisji Heraldycznej, mającego na celu zmianę decyzji Komisji, ograniczającej używanie herbu dużego miasta.  
+
26.01.07 Kolejny dodany tekst uzyskany od Pana Daniela Wojtuckiego (dziękuję !) - w Oleśnicy była murowana szubienica i istnieje znaczna ilość materiałów poświęconych karom wymierzanym w mieście. Większość informacji "oleśnickich" autor umieści w przygotowywanej książce. O jej wydaniu powiadomię czytelników strony.  
+
28.01.07 Na stronie poświęconej lotnictwu niemieckiemu w Oleśnicy pokazano niemieckie zdjęcia lotnicze miasta z 26 stycznia 1945 r. Na jednym widać dym pochodzący z miasta (wg Pawła Szczegodzińskiego - 1. palący się kościół NPM i św. Jerzego, 2. - Rynek). Po zakupie i powiększeniu zdjęcia, można byłoby dokładnie określić straty spowodowane walkami.    
28.01.07 Wybitny architekt niemiecki Endell Karl Friedrich był projektantem budynku sądu i więzienia w Olesnicy
+
 
02.02.07 Pan Daniel Wojtucki napisał bardzo krytyczną recenzję książki autorstwa Szymona Wrzesińskiego "Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach", Kraków 2006, ss. 280., W recenzji m.in. zauważył, że autor książki popełnił błędy wynikające z niedokładnego czytania i przepisywania informacji o egzekucjach w Oleśnicy, ze strony internetowej (http://olesnica.nienaltowski.net/Rodzaje_kar.htm). Autor zapisał błędnie egzekucje z Namysłowa jako wykonane w Oleśnicy. Egzekucje z Oleśnicy są znane od niedawna dzięki poszukiwaniom D. Wojtuckiego. Większośc poznamy po ukazaniu się książki Jego autorstwa.    
07.02.07 Uaktualniono Gród i zamek za Piastów  
+
08.02.07 W oparciu o nowe materiały ikonograficzne zmieniłem treść w Herby z wieży  
+
13.02.07 Ze względu na znaczne zainteresowanie osobą Angelusa Silesiusa i jego oleśnickiego epizodu życia - uzupełniłem dział poświęcony tej wielkiej postaci kultury śląskiej.  
+
18.02.07 Historia budynku przy ul. Lwowskiej 25-27
+
 
22.02.07 Uaktualniono odsłonę o zamku oleśnickim w okresie Podiebradów. Odsłona ta w związku z usyskaniem nowych materiałów będzie ulegać ciągłemu rozszerzeniu i przebudowie.  
+
23.02.07 Bzdury historyczne i ponowne użycie błędnego herbu miasta
+
 
24.02.07 W "Wieży Ciśnień" - dodatku do Gazety Wyborczej z 23.02.07 ukazał sie duży artykuł Agnieszki Kołodyńskiej "Historia pogranicza - "Oni tu byli przed nami", który wspiera tezę, że Syców jest kulturalną i wydawniczą stolicą powiatu oleśnickiego. Mają w tym także udział oleśniczanie, których umiejętności nie mogą być wykorzystane w naszym mieście.    
25.02.07 Po czterech latach pracy ukazała się monografia Namysłowa. Zapewne znajdziemy w niej wiele informacji pozwalającej lepiej zrozumieć także historię Oleśnicy. Warto też zobaczyć ile publikacji historycznych powstaje w Namysłowie.
+
 
01.03.07 Pomniki z "Białych koszar"
+
 
09.03.07 Udało się zidentyfikować postać kolejnych dwóch medalionów z Kolumny Złotych Godów .  
+
10.03.07 Z okazji IV lecia istnienia strony - redakcja gazety Oleśniczanin umieściła w numerze z 2 marca 2007 r. wywiad ze mną . Jest to w Oleśnicy pierwsza większa informacja o istnieniu tej strony.    
10.03.07 Fabryki Oleśnickie (2) - Fabryka Mebli Otto Pohl
+
 
14.03.07 Historia budynku przy ul. Kilińskiego 14
+
 
21.03.07 Dr M. Krosny uzupełnił informacje o pomnikach z "białych koszar"  
+
23.03.07 Odnaleziony grób żołnierza rosyjskiego z 1813 r.
+
 
27.03.07 Do galerii prac Zbigniewa Podurgiela dodano nowa rzeźbę - św. Jadwigi dla kościoła w Mirkowie  
+
30.03.07 Ciekawe zdjęcia i widokówka, otrzymane od Pana Marka Górnickiego. Dziękuję !
+
03.04.07 Uzupełniono znacznie wykaz medali wybitych za czasów księcia Karola Krystiana Erdmanna  
+
04.04.07 Dodano zdjęcia pochodzące z 1972 r. autorstwa Stanisława Bibika. Były to zdjęcia umieszczone na slajdach i dlatego ze względu na upływ czasu utraciły kolory. Ryszard Bober przetoworzył slajdy do postaci cyfrowej i poprawił częściowo kolory (gdzie się to udało). Obu Panom serdecznie dziękuję !
+
 
05.04.07 Dodano skany medali poswięconych księciu oleśnickiemu Sylwiuszowi Fryderykowi  
+
11.04.07 W oparciu o niemieckie opracowania opisujące działania wojsk niemieckich w okolicach Oleśnicy - poznaliśmy ostatnie 3 dni istnienia Oels. 23 stycznia1945 r. Armia Czerwona otoczyła Oleśnicę w której znalazły się niedobitki kilku jednostek niemieckich (także oleśnickich np. resztki 8 Szkolnego Regimentu Kawalerii z "Białych koszar"). Próby przebicia się ich w kierunku Wrocławia (po zmierzchu) nie kończyły się sukcesem - większość żołnierzy niemieckich zginęła. 24/25 stycznia drogą Syców-Wrocław przebija się z okrążenia niemiecka 269 Dyw. Piechoty. Pomimo dużych strat pokonuje opór oddziałów AR okrążających Oleśnicę i poprzez miasto przedziera się w kierunku Wrocławia. Opisano to w odsłonie poświęconej walkom w Oleśnicy.  
+
12.04.07 Pan Daniel Wojtucki znawca jurysdykacji karnej na Dolnym Sląsku przysłał kolejną ciekawą informację o egzekwowaniu kary śmierci przez scięcie toporem w więzieniu oleśnickim. Jednocześnie pojawiła się kolejna zagadka związana z datą wybudowania więzienia.  
+
16.04.07 Dodano wspomnienia jeńca francuskiego, który w maju 1945 r przebywał w zamku oleśnickim. Wiele ciekawych spostrzeżeń. Tekst ten umieszczono dzięki pomocy Marka Włodarczyka (dostarczenie) i Pawła Tacika (tłumaczenie). Obu Panom dziękuję ! Prawdopodobnie z tej grupy jenieckiej pochodził M. Labidoire, który zabrał ze sobą krzyż (znaleziony na oleśnickiej ulicy) i po 60 latach odesłał go do Bazyliki.
+
 
17.04.07 Zagadkowa strzelnica
+
 
19.04.07 W dzisiejszej "Panoramie Oleśnickiej" opisano plany odtworzenia zielonej promenady wokół Oleśnicy - jak kiedyś wyglądała i przebiegała    
20.04.07 Dodano ok. 70 widokówek, które uzyskałem od oleśnickiego kolekcjonera, chcącego pozostać anonimowym. Serdecznie dziekuję ofiarodawcy !!!
+
 
20.04.07 W gazecie "Oleśniczanin" ukazał się artykuł autorstwa red. K. Kijakowskiej rozszerzający wiadomości z tej strony. Redakcja rozpoczyna w tym numerze akcję "Nasze magiczne miejsca", związaną także z zabytkami naszego miasta. Należy przyklasnąć tej cennej inicjatywie.
+
 
25.04.07 Pan Krzysztof Krawczyński (oleśniczanin), przysłał informację zwiększającą naszą wiedzę na temat zagadkowej strzelnicy.  
+
27.04.07 Pan Wiesław Piechówka przysłał skan rzadko publikowanego medalu związanego z objęciem księstwa oleśnickiego (?) przez Fryderyka Augusta Brunszwika z podaną datą - 1 września 1793 r. Potwierdza to datę istniejącą na herbie księstwa brunszwicko-oleśnickiego umieszczonego do 1947 r. na zamku oleśnickim. Jednak nie zgadza się z datą podawaną przez historyków (26 maja 1795 r.). Wymaga to wyjaśnienia.
+
 
29.04.07 Na Allegro pojawiło się ciekawe zdjęcie. z budynkiem, który oferent nieco błędnie zlokalizował. Twierdzi, że leżał " vis a vis banku PKO przy Rynku". W rzeczywistości jest to budynek, którego część pokazano na widokówce (1943 r.) z prawej strony. Umiejscowiony był dokładnie na przedłużeniu ul. Młynarskiej. Aby pokazać, że jest to to ten sam budynek wykonałem przybliżony fotomontaż. Napisałem do oferenta, może zechce udokładnić opis.
+
 
09.05.07 Pan Marek Włodarczyk przysłał kolejne wspomnienia żołnierza niemieckiego z jednostki z "białych koszar", który opisuje przedzieranie się z okrążenia w kierunku Oleśnicy i łuny pożarów nad miastem.  
+
09.05.07 Wysypisko płyt nagrobnych (?)
+
 
09.05.07 Zapomniałem umieścić informację, że nagrodzono mnie medalem
+
 
17.05.07 Kiedy oszpecono przybudówkami obecny budynek PiMBP
+
 
18.05.07 Z okazji Dnia Flagi uzupełniłem swoją 3-letnią epopeję (walkę) o poszanowanie flagi miasta oraz prawidłowe zawieszanie flag.  
+
20.05.07 Gazeta "Olesniczanin" zacytowała tekst o parku zamkowym - dlatego ponownie go przeczytałem, poprawiłem i rozszerzyłem o nowe informacje.
+
21.05.07 Pat z herbem Oleśnicy?
+
 
14.06.07 Sympatyczna wizyta dwóch byłych mieszkańców Oels
+
 
15.06.07 Uzupełniono odsłonę "Wysypisko płyt nagrobnych"  
+
15.06.07

Uzupełniłem tekst "Statki Olesnica" o list członka załogi pamiętającego rejs dyrektorki szkoły nr 3 - matki chrzestnej statku.

 
+
15.06.07 Uzupełniłem tekst o o prof. Antonim Cieszyńskim. Redakcja "Oleśniczanina" przypomniała o 125 rocznicy Jego urodzin.  
+
16.06.07 Polski patriotyzm pod poniemieckim pomnikiem
+
 
21.06.07 Nieco o historii i rozwiązaniach technicznych zegara z wieży ratuszowej. Tekst mógł się ukazać dzięki zdjęciom, których autor chciał pozostać anonimowy
+
 
25.06.07 Zwodnicze daty na widokówkach
+
 
26.06.07 Do tekstu odsłony Kolumna Zycięstwa dodano dwa cenne dokumenty: ekspertyzę w sprawie zastosowania metody i technologii rekonstrukcji i renowacji zniszczonej figury NIKE oraz Paszport NIKE Pochodzą z archiwum rodziny Pana Stanisława Kokota.  
+
27.06.07 Ukazała się książka "Angelus Silesius" autorstwa Jędrzeja Leśniewskiego. Autor napisał, że wykorzystano m.in prace Marka Nienałtowskiego, w miejscu gdzie pisał o oleśnickim okresie życia Angelusa - również powołał się na nazwisko.    
28.06.07 Dodano wizerunki trzech rzadkich monet  Złote dukaty Jana Podiebrada. Dukat z 1559 - rarytas - książę z inną fryzurą. Dukat z 1553 - z inicjałami mincerza MS. Grosz Karola I z 1518 r.  
+
30.06.07 Rezultaty zniszczeń powstałych w trakcie walk o Oleśnicę, w oparciu o analizę zdjęcia lotniczego.
+
 
30.06.07 Studentka historii umieściła na swoim blogu link do tej strony, dlatego w drodzę rewanżu podaje link odwrotny    
03.07.07 Na prośbę czytelników dodałem wycinki zdjęcia lotniczego, obejmującego najważniejsze rejony zniszczeń.  
+
04.07.07 Projekty oleśnickich znaczków pocztowych na 800-lecie pierwszej wzmianki o mieście.
+
 
06.07.07 Ponownie uzupełniłem odsłonę Wysypisko płyt nagrobnych o nowe odkrycie w Poniatowicach.  
+
07.07.07 Projekty oleśnickich medali z okazji 800-lecia pierwszej wzmianki o mieście
+
 
08.07.07 Naklejki pocztowe z oleśnickich urzędów z lat 1850-1920
+
 
11.07.07 Uzupełniono opis pomnika ofiar I wojny światowej. Wykorzystano dokumenty znalezione podczas rozbierania jego fundamentów w 1992 r.  
+
15.07.07 Dodano zdjęcia wykonane z wieży ratuszowej - panorama rynku i zbliżenia interesujących widoków. Autor chciał pozostać anonimowy.
+
 
19.07.07 Czego Werner nie umieścił na rysunkach oleśnickich.
+
 
20.07.07 Kolejny raz znacznie uzupełniono odsłonę o synagodze oleśnickiej. Jest już znany przybliżony widok synagogi.  
+
21.07.07 Na bratniej stronie Pawła Szczegodzińskiego, poświęconej lotnictwu niemieckiemu w Oels - nowe ciekawe informacje. Po raz pierwszy pokazano plan lotniska z okresu wojny.    
24.07.07 Interesujący opis bunkra
+
 
25.07.07 Dodano ciekawą monetę o wartości talara poświęconą śmierci Karola II Podiebrada w 1617 r.  
+
26.07.07 Zapomniany i niedoceniany fakt wydania w sierpniu 1989 r. przez przedsiębiorstwo "Polska Poczta Telegraf i Telefon" kartki pocztowej ze znaczkiem oleśnickim i herbem miasta, w nakładzie 200.000. Było to największe, jak dotychczas, przedsięwzięcie promocji miasta.  
+
27.07.07 Duże uznanie dla dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu za zeskanowanie i wprowadzenie do Biblioteki Cyfrowej - Olsnographii (opis Oleśnicy i księstwa oleśnickiego) Jana Sinapiusa Tom I, Tom II Pozostaje teraz problem przetłumaczenia. Czy znajdzie się jakaś firma chcąca przejść do historii i zasponsorować tłumaczenie?    
29.07.07 J. Sinapius publikując opis tablicy nagrobnej Abrahama Franckenberga z Kościoła Zamkowego zasiał wątpliwość co do miejsca pochowania wielkiego mistyka śląskiego. Czy był pochowany w Bystrem w kaplicy zamkowej, czy może jednak w Kościele Zamkowym? Więcej  
+
29.07.07 Rozpoczęto sukcesywne wprowadzanie treści z XVI-XVII wiecznych płyt nagrobnych i epitafiów z kościołów oleśnickich.
+
 
30.07.07 Na mój e-mail z podziękowaniem za zeskanowanie Olsnographii odpowiedziała Pani dyr. Edyta Kotyńska z Biblioteki Uniwersyteckiej i wskazała, że podziękowania należą się Pani dyr. Annie Zasadzie z PiMBP z Oleśnicy. Tą drogą składam Pani Annie Zasadzie podziękowanie za spowodowanie zeskanowania tego znakomitego dzieła o historii miasta i księstwa.    
08.08.07 Zakończono identyfikację wiekszości istniejących epitafiów.  
+
10.08.07 Jak się dowiedziałem - na obchody 750 rocznicy lokacji Oleśnicy nie został zaproszony prof. Mirosław Przyłęcki - honorowy obywatel Oleśnicy. Człowiek, który dużo zrobił dla odbudowy miasta i zabytków, propagator historii miasta, autor wielu artykułów o Oleśnicy i dwóch większych publikacji. Także nie miała być zaproszona (zmarła przed obchodami) Maria Starzewska autorka pierwszej polskiej i jednej z najlepszych książek o Oleśnicy.    
11.08.07 Pokazałem zdjęcia kolejnej (i nie ostatniej !) rzeźby oleśnickiego artysty Zbigniewa Podurgiela - siedzącego Jana Pawła II dla Komitetu Budowy Pomnika w Mikorzewie. Szkoda, że miejscowy artysta nie może wykonywać prac na zamówienia z Oleśnicy. Byłyby tańsze, oryginalne i robione z sercem.  
+
13.08.07 Portal Edukacji Ekonomicznej pisząc o notgeldach, skorzystał z informacji z tej strony i powołał się na nią. Są jednak porządne firmy. A w Oleśnicy już trzy insytucje skopiowały z tej strony tekst i ilustracje (stanowiące nawet 80% publikacji) i "zapomniały" umieścić adres strony w bibliografii.    
16.08.07 Tajemnicze epitafium w Bazylice Mniejszej
+
 
17.08.07 W znacznym stopniu zmieniono i uzupełniono odsłonę dotyczącą krypt książęcych  
+
17.08.07 9 stycznia b.r. ukazała się w Panoramie Oleśnickiej informacja, że na byłym cmentarzu (obecnie parku) będzie umieszczony obelisk poświęcony dawnym mieszkańcom miasta i przewidziano na ten cel pieniądze w budżecie miasta. Obecnie coś się zaczęło dziać - pojawił się przed parkiem jakiś tajemniczy postument. Radny W. Piechówka poinformował mnie, że na wykonanie obelisku miano ogłosić przetarg. Na stronie UM nie ma informacji o ogłoszeniu tego przetargu. Nie wiemy jaki tekst będzie na tablicy obelisku. Czy jego autorem będzie ktoś z władz miasta?    
19.08.07 List czytelnika w sprawie cmenatarza poniemieckiego - obecnie parku
+
 
19.08.07 Pan Heinz Grabinsky dodatkowo przysłał swoje dokumenty z pobytu w Oels - ausweis z września 1945 r. (ciekawy dokument dla historii miasta) i książeczkę oszczędnościową z czasów wojny.  
+
22.08.07 Filie browarów z innych miast, rozlewnie piwa
+
 
26.08.07 Już postawiono obelisk cmentarny
+
 
27.08.07 Spis firm i instytucji oleśnickich z 1927 r. Strona tytułowa źródłaużyte skróty, strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5
+
 
30.08.07 Mało znane widoki Oleśnicy ze zbiorów Instytutu im. Herdera z Marburga
+
 
02.09.07 Oleśnicka Wenecja
+
 
04.09.07 Najdziwniejsza widokówka rynku (odbicie zwierciadlane, wieża powinna być z lewej strony) , nieopatrznie skasowałem inną ciekawostkę - widokówkę rynku bez Kolumny Zwycięstwa.
+
 
10.09.07 Błędna uchwała Rady Miasta dotycząca flag i następstwa z tym związane.
+
 
11.09.07 Obelisk cmentarny jest dalej rozbudowywany. Trwa budowa jego otoczenia. Poświęcenie nastąpi 15.09.2007 r.o godz. 13.00.  
+
12.09.07 I przed MOKiS-em zawisła legalna flaga miasta. Nie byłoby dysonansu, gdyby wszystkie trzy flagi były poziome i właściwie uszeregowane.    
13.09.07 Przed MOKiS-em zdjęto legalna flagę miasta i ponownie powieszono nielegalną (godz. 11.00). Co się dzieje?    
15.09.07 Zamieszczono zdjęcia z poświęcenia obelisku cmentarnego.  
+
15.09.07 W parku (b. cmentarzu) pojawiły się ozdoby architektoniczne.
+
 
16.09.07 Bzdury o historii Oleśnicy dotyczące okresu Brunszwickiego trafiły ze strony UM na stronę Parafii św. Jana. Po co wydano nową monografię? Kiedy informacje z niej trafią na stronę UM?    
16.09.07 Rozpoczęto sukcesywne tłumaczenie "Tajemniczego epitafium" .  
+
17.09.07 Zmieniono i rozszerzono opis nagrobka tumbowego Jana Podiebrada i Krystyny z Szydłowieckich.  
+
20.09.07 Kolejny świadek historii - stara pokrywa kanalizacyjna
+
 
23.09.07 Są znane prawdopodobne miejsca zakopanych tablic nagrobnych w Oleśnicy
+
 
26.09.07 Już jest znana postać herbu z budynku starostwa  
+
26.09.07 Kolejny spenetrowany tajemniczy obiekt na lotnisku oleśnickim
+
 
26.09.07 Schrony OPL w Oleśnicy
+
 
27.09.07 Od kilku dni trwa odnowianie pomnika Ery Kosmicznej. Już zeszlifowano starą farbę z górnej części,. Wczoraj zdzierano farbę z podstawy.
+
 
28.09.07 Zabytkowa brama koszarowa
+
 
28.09.07 Kolejne schrony OPL
+
 
02.10.07 Schrony obrony przeciwchemicznej na ul. Leśnej ?
+
 
03.10.07 teksty interpelacji radnych miejskich
+
 
04.10.07 Pan Piotr Kwaśny - Sekretarz Powiatu Oleśnickiego przysłał informację (dziękuję !), że rozbity lewy witraż z parteru budynku Starostwa został natychmiast po wypadku oddany do odtworzenia i niedługo trafi ponownie na swoje miejsce. Aby nie doszło do ponownego upadku witraży wzmocniono ich mocowanie (poprzedni sposób mocowania zaproponowany (narzucony ) przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków okazał się wadliwy). Także podjęto decyzję o odtworzeniu uszkodzonych herbów wykonanych z metaloplastyki.    
04.10.07 Jest to zapewne przypadek, że zakończenie renowacji pomnika Ery Kosmicznej zbiegło się z datą 50-lecia wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity ziemi.    
05.10.07 Trwa rozruch Forum pasjonatów historii Oleśnicy http://olesnica.mojeforum.net/ W imieniu administratora forum zapraszam do wpisywania się i aktywnego uczestnictwa w dyskusjach.    
06.10.07 Zakończono uzupełnianie tekstu i zdjęć o schronach z ul. Leśnej  
+
07.10.07 Na forum historii Oleśnicy pokazano zdjęcia innych zachowanych elementów schronów m.in. z budynków przy ul. Sudoła, Słonecznej i Armii Krajowej.    
13.10.07 Pałac w Brzezince
+
 
13.10.07 Statuetka Alten Fritz
+
 
18.10.07 Nagrobny napis na cegłach kościoła NMP i św. Jerzego?
+
 
19.10.07 Koniec "Oleśnickiej Wenecji"  
+
21.10.07 Z nowej ilustracji wynika, że na stawie przy ul. Kruczej urządzano lodowisko, poprzez odgarnięcie śniegu. Może wrócić do tego rozwiązania, gdyż zapowiadają mroźną zimę.  
+
21.10.07 Schrony przeciwlotnicze w ZNTK
+
 
22.10.07 Wobec powracającej dyskusji o szpetocie pawilonu handlowego w Rynku, dodałem rysunek jednej z koncepcji modernizacji tej pierzei.  
+
26.10.07 Sala Rady Miejskiej do 1945 r.
+
 
29.10.07 Pomniki z wiosek powiatu oleśnickiego, poświęcone żołnierzom - ofiarom I Wojny Światowej.
+
 
31.10.07 Dodano zdjęcia z dawnego muzeum oleśnickiego - może ponownie założyć muzeum?  
+
02.11.07 Kolejna interpelacja radnego miejskiego Wiesława Piechówki (z 30.10.07 r.)
+
 
03.11.07 Nowy album Zbigniewa Podurgiela - Klimaty ziemi dobroszyckiej
+
 
06.11.07 Pamięć o zmarłych
+
 
07.11.07 Wielkie wysypisko oleśnickiego dziedzictwa historycznego
+
 
08.11.07 Uzupełniono informacje o Bramie wrocławskiej  
+
08.11.07 Znikają ostatnie murale
+
 
09.11.07 Uzupełniłem informacje o ojcu prof. Antoniego Cieszyńskiego, w oparciu o list wnuka - prof. n. med. dr hab. Tomasza Cieszyńskiego  
+
10.11.07 Dzięki Panom: Krzysztofowi Bieleckiemu (autorowi strony o kirkutach) i Wojciechowi Tworkowi (hebraiście) udało się odczytać tekst na ostatniej sfotografowanej macewie z kirkuta oleśnickiego.  
+
13.11.07 Pomimo zaproszenia do składu delegacji, składającej wiązankę kwiatów z okazji Święta Niepodległości - nie poszedłem na tę uroczystość. Nie będę składał pokłonu pod poniemieckim pomnikiem czczącym ofiary wojny 1866 r., ani wysłuchiwał przemówienia kogoś, kto nie szanuje flagi państwowej (również miejskiej i herbu miasta). Najwyższy czas, aby przywrócić właściwą rangę uroczystościom patriotycznym w Oleśnicy.    
13.11.07 Pan Starosta oleśnicki zaprosił mnie, aby pokazać odrestaurowany herb, związany z powiatem oleśnickim. W trakcie renowacji są inne herby z budynku starostwa.  
+
14.11.07 Muzeum w Sycowie obchodziło 25-lecie istnienia. Dzięki muzeum, Syców jest stolicą wyższej kultury w powiecie. My niedługo będziemy obchodzić 20-lecie głupawej uchwały o rozwiązaniu muzeum.    
15.11.07 Więzienie oleśnickie
+
 
16.11.07 Kultura flagowa w Starostwie
+
 
18.11.07 Uzupełniono treść i ilustracje odsłon Zamek do 1945 r. i Sensacyjna widokówka  
+
19.11.07 Polski patriota pisze z Oels kartkę pocztową
+
 
21.11.07 Smolna - wieś z zabytkami
+
 
22.11.07 Lazaret garnizonowy i Villa Helene
+
 
23.11.07 Uzupełniono tekst i ilustracje o Bazylice Mniejszej  
+
25.11.07 Zamieściłem odpowiedź burmistrza na 3. interpelację radnego W. Piechówki. Radny jeszcze nie otrzymał odpowiedzi na 2. interpelację. Poziom odpowiedzi świadczy, że w Oleśnicy ranga radnych jest bardzo niska, udziela się im byle jakich odpowiedzi i nie traktuje poważnie. Władza wie lepiej.  
+
27.11.07 Wieża kościoła zamkowego, historia budowy hełmu wieży i wymiany figury koguta na krzyż.
+
 
02.12.07 Skasowałm dział "Zagadki", gdyż zbyt szybko bywały one rozwiązywane.    
04.12.07 Wspomnienia Antoniego Kokota z pobytu w Oleśnicy w 1941-1945 r.
+
 
05.12.07 Dodałem wybrane widokówki ze zbioru udostępnionego mi przez Pana Damiana Stopczyńskiego - Dziękuję !
+
 
06.12.07 Na stronie poświęconej cmentarzom żydowskim http://www.kirkuty.xip.pl/olesnica.htm ukazał się artykuł będący efektem mojej współpracy z autorem wymienionej strony.    
08.12.07 40 000 tysięczne odwiedziny tej strony odbyły się z adresu p54a85949.dip.t-dialin.net    
08.12.07 Oleśnica w akwarelach Emila Frohnerta
+
 
09.12.07 Piękna strona Sycowa    
15.12.07 Ligota Mała - kolejna ciekawa miejscowość ziemi oleśnickiej.
+
 
19.12.07 Dodano dokładny plan Oleśnicy z 1939 r. Aby umożliwić odczytanie numerów domów i jednocześnie zachować mniejszą objętość plików plan przedstawiono w 8. częściach i w skali szarości.  
+
20-27.12 Uzupełniałem informacje w już istniejących odsłonach. W 2004 r. pojawiła się znakomita praca magisterska A. Drożdżewskiej dotycząca życia muzycznego w Oleśnicy. MOKiS miał ją wydać w postaci książkowej. Ale na obietnicach się skończyło. Aby informacje z tej pracy nie uległy zapomnieniu - najbardziej cenne umieściłem na stronie w różnych odsłonach.
Dotarłem do nieznanych materiałów dotyczących okresu Podiebradów i Wirtembergów. Dalej pozostaną nieznane, gdyż wymagają dobrego tłumacza.